Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Barns behov åsidosätts vid val av plats för vård utom hemmet

Barns behov ska enligt barnskyddslagen styra valet av plats för vård utom hemmet. Från och med början av nästa år ska barn och ungdomar i första hand placeras i familjevård. Institutionsvård prioriteras emellertid fortfarande. Placeringen för vården utom hemmet styrs även ofta av helt andra faktorer än barnets behov och fosterföräldrarna blir utan stöd. Lue lisää

Rikosrekisteritietojen vaihtamisella estetään uusintarikollisuutta

Valtioiden välisen liikkuvuuden lisääntyessä kasvaa myös riski, että lapsiin kohdistuvien rikosten tekijät pyrkivät toisessa maassa tehtäviin, joissa voivat päästä toteuttamaan rikoksiaan. Lue lisää

Ilmoitukseen sijaishuollosta kadonneesta lapsesta tulee aina suhtautua vakavasti

Poliisin virka-avun pyytämistä koskevat säännökset ovat osin epäselvät ja tulkinnanvaraiset. Lue lisää

Huolenpitoa vai ilmoitusten tehtailua?

Kesän taittuessa syksyyn uutisoitiin laajasti lastensuojeluilmoitusten määrän kasvusta. Keskustelu lipsahti helposti väärille urille siitä, onko nuorten alkoholin hallussapidosta tai pienestä ... Lue lisää

Huostaanotto normittaa kunnollista vanhemmuutta

Maahanmuuttajaperheiden erilaista vanhemmuutta ei ymmärretä hallinto-oikeuksissa. Vastentahtoisten huostaanottojen päätökset perustuvat ”kunnollisen” perheen määritykseen. Lue lisää

Palvelujärjestelmä ei vastaa muuttuneisiin perhehaasteisiin

Suuri osa suomalaisista perheistä on jo muunlaisia kuin perinteisiä ydinperheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan ole pysynyt muutosten vauhdissa. Lasten ja perheiden moninaistuvat tarpeet edellyttävät uudenlaista ajattelua ja totutuista toimintatavoista irrottautumista. Lue lisää

Sosiaalipalvelujen sanasto on asiantuntevasti ja kattavasti laadittu

Lastensuojelun avohuollon kokonaisuutta ei sanastossa ole kuvattu kuitenkaan riittävän kattavasti. Lue lisää

Rikosilmoituksen kierrättäminen sosiaaliviranomaisen kautta heikentää rikoksen selvittämismahdollisuuksia

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten voitava ilmoittaa seksuaalirikos- ja pahoinpitelyrikosilmoitukset suoraan poliisille. Lue lisää

Lapsen edun tulee määrittää sijaishuoltopaikan valintaa

Perhehoidon ja laitoshuollon kokonaisuutta tulee kehittää nykyistä enemmän yhteistyössä, eikä priorisoimalla eri sijaishuoltomuotoja. Lue lisää

Uusi verkkopalvelu tarjoaa tietoa lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä

Maahanmuuttajien ei aina ole helppo ymmärtää suomalaista lastensuojelujärjestelmää. Uusi verkkopalvelu karsii huhuja ja tarjoaa oikeaa tietoa maahanmuuttajille heidän omilla kielillään. Lue lisää