Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Lastensuojelulain velvoitteiden tunteminen tärkeää

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon kaikkien osioiden arvioinnin kriteerien on perustuttava lastensuojelulakiin ja lapsen oikeuksien sopimukseen. Lue lisää

Ismo Loivamaalle Lukutikku-palkinto

Lastensuojelun Keskusliiton Lukutikku-palkinnon on saanut toimittaja, kriitikko ja kirjailija Ismo Loivamaa. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Lue lisää

Vihreä aalto valtaa sosiaalialaa

Luonto ja eläimet ovat uudelleen tulossa osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Niin alan ammattilehdissä (esimerkiksi Yhteiskuntapolitiikka 2011: 3, 320-331) kuin muissakin ... Lue lisää

Nuoret tekivät käsikirjan huostaan otetuille

Huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle on lapselle ja nuorelle aina kova kokemus. Kaiken epätoivon ja toivottomuuden keskellä tilanne voi tuntua kaiken lopulta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, uskovat nuoret sijaishuollon kehittäjät, jotka tekivät vertaisilleen käsikirjan. Lue lisää

Ungdomar sammanställde handbok för omhändertagna

Omhändertagande och placering utanför hemmet är alltid en jobbig upplevelse för ungdomar. Mitt i all desperation och hopplöshet kan situationen te sig som slutet på allt. Så behöver det dock inte vara, tror utvecklarna av vården utom hemmet, som sammanställt en handbok för andra i samma situation. Lue lisää

Lapsen tarpeet jäävät huomiotta sijaishuoltopaikkaa valittaessa

Lapsen tarpeiden tulee lastensuojelulain mukaan määrittää kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen sijaishuoltopaikan valintaa. Ensi vuoden alusta lähtien lasten ja nuorten ensisijainen sijoituspaikka tulee olla perhehoidossa. Laitoshuoltoa priorisoidaan kuitenkin edelleen. Sijaishuoltopaikka määräytyy usein myös aivan muiden kuin lapsen tarpeista lähtevien syiden perusteella ja sijaisvanhemmat jäävät ilman tukea. Lue lisää

Barns behov åsidosätts vid val av plats för vård utom hemmet

Barns behov ska enligt barnskyddslagen styra valet av plats för vård utom hemmet. Från och med början av nästa år ska barn och ungdomar i första hand placeras i familjevård. Institutionsvård prioriteras emellertid fortfarande. Placeringen för vården utom hemmet styrs även ofta av helt andra faktorer än barnets behov och fosterföräldrarna blir utan stöd. Lue lisää

Rikosrekisteritietojen vaihtamisella estetään uusintarikollisuutta

Valtioiden välisen liikkuvuuden lisääntyessä kasvaa myös riski, että lapsiin kohdistuvien rikosten tekijät pyrkivät toisessa maassa tehtäviin, joissa voivat päästä toteuttamaan rikoksiaan. Lue lisää

Ilmoitukseen sijaishuollosta kadonneesta lapsesta tulee aina suhtautua vakavasti

Poliisin virka-avun pyytämistä koskevat säännökset ovat osin epäselvät ja tulkinnanvaraiset. Lue lisää

Huolenpitoa vai ilmoitusten tehtailua?

Kesän taittuessa syksyyn uutisoitiin laajasti lastensuojeluilmoitusten määrän kasvusta. Keskustelu lipsahti helposti väärille urille siitä, onko nuorten alkoholin hallussapidosta tai pienestä ... Lue lisää

1...202122...25