Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Ungdomar sammanställde handbok för omhändertagna

Omhändertagande och placering utanför hemmet är alltid en jobbig upplevelse för ungdomar. Mitt i all desperation och hopplöshet kan situationen te sig som slutet på allt. Så behöver det dock inte vara, tror utvecklarna av vården utom hemmet, som sammanställt en handbok för andra i samma situation. Lue lisää

Lapsen tarpeet jäävät huomiotta sijaishuoltopaikkaa valittaessa

Lapsen tarpeiden tulee lastensuojelulain mukaan määrittää kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen sijaishuoltopaikan valintaa. Ensi vuoden alusta lähtien lasten ja nuorten ensisijainen sijoituspaikka tulee olla perhehoidossa. Laitoshuoltoa priorisoidaan kuitenkin edelleen. Sijaishuoltopaikka määräytyy usein myös aivan muiden kuin lapsen tarpeista lähtevien syiden perusteella ja sijaisvanhemmat jäävät ilman tukea. Lue lisää

Barns behov åsidosätts vid val av plats för vård utom hemmet

Barns behov ska enligt barnskyddslagen styra valet av plats för vård utom hemmet. Från och med början av nästa år ska barn och ungdomar i första hand placeras i familjevård. Institutionsvård prioriteras emellertid fortfarande. Placeringen för vården utom hemmet styrs även ofta av helt andra faktorer än barnets behov och fosterföräldrarna blir utan stöd. Lue lisää

Rikosrekisteritietojen vaihtamisella estetään uusintarikollisuutta

Valtioiden välisen liikkuvuuden lisääntyessä kasvaa myös riski, että lapsiin kohdistuvien rikosten tekijät pyrkivät toisessa maassa tehtäviin, joissa voivat päästä toteuttamaan rikoksiaan. Lue lisää

Ilmoitukseen sijaishuollosta kadonneesta lapsesta tulee aina suhtautua vakavasti

Poliisin virka-avun pyytämistä koskevat säännökset ovat osin epäselvät ja tulkinnanvaraiset. Lue lisää

Huolenpitoa vai ilmoitusten tehtailua?

Kesän taittuessa syksyyn uutisoitiin laajasti lastensuojeluilmoitusten määrän kasvusta. Keskustelu lipsahti helposti väärille urille siitä, onko nuorten alkoholin hallussapidosta tai pienestä ... Lue lisää

Huostaanotto normittaa kunnollista vanhemmuutta

Maahanmuuttajaperheiden erilaista vanhemmuutta ei ymmärretä hallinto-oikeuksissa. Vastentahtoisten huostaanottojen päätökset perustuvat ”kunnollisen” perheen määritykseen. Lue lisää

Palvelujärjestelmä ei vastaa muuttuneisiin perhehaasteisiin

Suuri osa suomalaisista perheistä on jo muunlaisia kuin perinteisiä ydinperheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan ole pysynyt muutosten vauhdissa. Lasten ja perheiden moninaistuvat tarpeet edellyttävät uudenlaista ajattelua ja totutuista toimintatavoista irrottautumista. Lue lisää

Sosiaalipalvelujen sanasto on asiantuntevasti ja kattavasti laadittu

Lastensuojelun avohuollon kokonaisuutta ei sanastossa ole kuvattu kuitenkaan riittävän kattavasti. Lue lisää

Rikosilmoituksen kierrättäminen sosiaaliviranomaisen kautta heikentää rikoksen selvittämismahdollisuuksia

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten voitava ilmoittaa seksuaalirikos- ja pahoinpitelyrikosilmoitukset suoraan poliisille. Lue lisää