Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Huostaanotto normittaa kunnollista vanhemmuutta

Maahanmuuttajaperheiden erilaista vanhemmuutta ei ymmärretä hallinto-oikeuksissa. Vastentahtoisten huostaanottojen päätökset perustuvat ”kunnollisen” perheen määritykseen. Lue lisää

Palvelujärjestelmä ei vastaa muuttuneisiin perhehaasteisiin

Suuri osa suomalaisista perheistä on jo muunlaisia kuin perinteisiä ydinperheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan ole pysynyt muutosten vauhdissa. Lasten ja perheiden moninaistuvat tarpeet edellyttävät uudenlaista ajattelua ja totutuista toimintatavoista irrottautumista. Lue lisää

Sosiaalipalvelujen sanasto on asiantuntevasti ja kattavasti laadittu

Lastensuojelun avohuollon kokonaisuutta ei sanastossa ole kuvattu kuitenkaan riittävän kattavasti. Lue lisää

Rikosilmoituksen kierrättäminen sosiaaliviranomaisen kautta heikentää rikoksen selvittämismahdollisuuksia

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten voitava ilmoittaa seksuaalirikos- ja pahoinpitelyrikosilmoitukset suoraan poliisille. Lue lisää

Lapsen edun tulee määrittää sijaishuoltopaikan valintaa

Perhehoidon ja laitoshuollon kokonaisuutta tulee kehittää nykyistä enemmän yhteistyössä, eikä priorisoimalla eri sijaishuoltomuotoja. Lue lisää

Uusi verkkopalvelu tarjoaa tietoa lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä

Maahanmuuttajien ei aina ole helppo ymmärtää suomalaista lastensuojelujärjestelmää. Uusi verkkopalvelu karsii huhuja ja tarjoaa oikeaa tietoa maahanmuuttajille heidän omilla kielillään. Lue lisää

Valmennus pakolliseksi adoptionhakijoille

Adoption huolellisen valmistelun turvaamiseksi ja adoption onnistumisen varmistamiseksi tulisi adoptioneuvonnan kehittämisen lisäksi säätää pakolliseksi adoptionhakijoiden valmennus. Lue lisää

Lastensuojelun laatusuositusten merkitystä selkiytettävä

Myös lastensuojelun asiakkaiden oikeusturvan toteuttamisen edistäminen tulisi nostaa laatusuositusten tavoitteisiin. Lue lisää

Keskusliitto kannattaa ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista

Sopimus parantaa lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan ehkäisyä. Lue lisää

Joko vihdoinkin?

Virallisia tilastoja lastensuojelun asiakasmääristä on koottu Suomessa vuodesta 1991. Koko tämän ajan lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet sekä avo- että sijaishuollossa…. ... Lue lisää