Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Voiko eri ikäryhmillä olla toisilleen annettavaa?

EU:n teemavuosi European Year on Active Ageing and Solidarity between Generations peräänkuuluttaa solisaarisuutta ikäryhmien välille. Eurochild -järjestö on jäsenkirjeessään innostanut ... Lue lisää

Lapsen edun mukaista sijaishuoltoa

Vuoden 2012 alusta lähtien lastensuojelulaki on edellyttänyt, että päätettäessä lapsen sijoituspaikasta, tulee ensisijaisesti aina selvittää mahdollisuudet järjestää sijaishuolto perhehoidossa. Tämän muutoksen ... Lue lisää

Lastensuojelun Keskusliitto täyttää 75 vuotta

Syntymäpäiviä juhlitaan ilon ja yhteistyön merkeissä. Lue lisää

Venäjä lujittaa perhehoitoa

Suuressa naapurissamme päättyneen viikon keskeinen puheenaihe oli tietenkin 4. joulukuuta pidetyt duuman vaalit. Puuttumatta lainkaan vaalin tuloksiin tai vaalien rehellisyydestä ... Lue lisää

Lastensuojelulain velvoitteiden tunteminen tärkeää

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon kaikkien osioiden arvioinnin kriteerien on perustuttava lastensuojelulakiin ja lapsen oikeuksien sopimukseen. Lue lisää

Ismo Loivamaalle Lukutikku-palkinto

Lastensuojelun Keskusliiton Lukutikku-palkinnon on saanut toimittaja, kriitikko ja kirjailija Ismo Loivamaa. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Lue lisää

Vihreä aalto valtaa sosiaalialaa

Luonto ja eläimet ovat uudelleen tulossa osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Niin alan ammattilehdissä (esimerkiksi Yhteiskuntapolitiikka 2011: 3, 320-331) kuin muissakin ... Lue lisää

Nuoret tekivät käsikirjan huostaan otetuille

Huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle on lapselle ja nuorelle aina kova kokemus. Kaiken epätoivon ja toivottomuuden keskellä tilanne voi tuntua kaiken lopulta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, uskovat nuoret sijaishuollon kehittäjät, jotka tekivät vertaisilleen käsikirjan. Lue lisää

Ungdomar sammanställde handbok för omhändertagna

Omhändertagande och placering utanför hemmet är alltid en jobbig upplevelse för ungdomar. Mitt i all desperation och hopplöshet kan situationen te sig som slutet på allt. Så behöver det dock inte vara, tror utvecklarna av vården utom hemmet, som sammanställt en handbok för andra i samma situation. Lue lisää

Lapsen tarpeet jäävät huomiotta sijaishuoltopaikkaa valittaessa

Lapsen tarpeiden tulee lastensuojelulain mukaan määrittää kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen sijaishuoltopaikan valintaa. Ensi vuoden alusta lähtien lasten ja nuorten ensisijainen sijoituspaikka tulee olla perhehoidossa. Laitoshuoltoa priorisoidaan kuitenkin edelleen. Sijaishuoltopaikka määräytyy usein myös aivan muiden kuin lapsen tarpeista lähtevien syiden perusteella ja sijaisvanhemmat jäävät ilman tukea. Lue lisää

1...232425...28