Siirry sisältöön

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällisyys hyödyttää kaikkia

Lastensuojelun Keskusliitto on 20.11.2017 saanut Väestöliiton myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen.

Perheystävällisyys tarkoittaa keskusliitossa erityisesti sitä, että työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon työpaikan käytännöissä ja joustomahdollisuuksissa. Perheystävällisyys on työntekijän hyvinvointiin tähtäävää työkulttuuria sekä työyhteisön avoimuutta erilaisista perhetilanteista juontuville tarpeille.

Perheystävällisyys työelämässä on kaikkien etu:

 • lapsen, jonka vanhemmat voivat hyvin ja jotka voivat joustavasti jäädä kotiin loma-aikoina tai lapsen tarvitessa hoitoa
 • työntekijän, joka jaksaa paremmin, kokee työnsä mielekkääksi ja pystyy yhteensovittamaan työnsä ja perheensä tarpeet ja vaatimukset
 • työnantajan, jonka työntekijät sitoutuvat tehtäviinsä, tekevät työnsä innokkaammin ja jäävät harvemmin sairauslomille
 • yhteiskunnan, jossa työhyvinvointi ja sen myötä tuottavuus ovat korkealla tasolla

Keskusliitto kannustaa jäsenyhteisöjään ja muita työnantajia kehittämään työn ja perheen yhteensovittamista edistäviä käytäntöjä. Keskeisessä asemassa ovat selkeät ohjeet, yhtenäiset toimintatavat sekä esimiesten tuntemus työntekijöidensä perhetilanteista sekä työnteon joustomahdollisuuksista. Olennaista on myös itsensä ja omien käytäntöjensä jatkuva kehittäminen vastaamaan työntekijän ja työelämän tarpeita.

Esimerkkejä keskusliiton perheystävällisistä käytännöistä:

 • joustava ja liukuva työaika
 • etätyömahdollisuus
 • työntekijöiden vaikutusmahdollisuus työ- ja loma-aikoihin
 • mahdollisuus perhevapaaseen, lyhennettyyn työaikaan ja palkattomaan vapaaseen tarvittaessa
 • mahdollisuus perhetilanteen vaatiessa olla poissa työpaikalta tai ottaa lapsi mukaan työpaikalle
 • perheystävälliset kokousajankohdat
 • palkallinen isyysvapaa ensimmäiseltä 18 vuorokaudelta
 • työmatkapäivien matkustusajan lukeminen työajaksi
 • vapaapäivä muuttopäivänä, vihkiäispäivänä sekä oman tai puolison lapsen ylioppilaspäivänä tai ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvan valmistujaispäivä
 • kesätyöaika (6 h 30 min) kesäkaudella 1.6.-31.8.
 • lyhennetty työaika (5 h 15 min) aattopäivinä
 • puolen päivän (3 h 30 min) jouluostosvapaa yhden kerran joulunalusviikoilla
 • mahdollisuus käyttää lasta neuvolassa työajalla
 • mahdollisuus kahteen Linnanmäen rannekkeeseen kerrallaan
 • Lapsi mukaan töihin -päivä

Lapsi mukaan töihin -päivä

Osana perheystävällisyyden edistämistä Lastensuojelun Keskusliitto on yhdessä lapsiasiavaltuutetun sekä työ- ja elinkeinoministeriön lanseerannut Suomessa kansallisen Lapsi mukaan töihin -päivän. Päivä järjestetään vuosittain lapsen oikeuksien viikon perjantaina ja siihen on osallistunut satoja työpaikkoja ja tuhansia lapsia ympäri Suomen.

Paras syy

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on Väestöliiton hanke, jonka päämääränä on kehittää osallistuvien organisaatioiden perheystävällisyyttä työnantajaa ja työntekijää palvelevilla tavoilla. Perheystävällisyys käsitetään hankkeessa laajasti: se ei kuulu vain pienten lasten vanhemmille, vaan myös esimerkiksi iäkkäästä tai sairaasta omaisesta huolehtiminen kuuluu perheystävällisyyden piiriin.

Ohjelmaan sisältyy alkukartoitus, itsearviointi sekä kehittämissuunnitelma ja sen läpivienti. Väestöliitto tukee ja sparraa osallistuvia organisaatioita kehittämiskohteiden tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Voit kysyä meiltä kokemuksia ohjelmaan osallistumisesta!

Onko sinun työpaikkasi perheystävällinen? Tee testi: http://www.parassyy.fi/tee-testi/