Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Keskusliiton toimisto sijaitsee Helsingin Eirassa. Toimisto on avoinna arkisin klo 9–16, mutta kesäaikana (kesä-elokuu) 9–15. Kirjasto on avoinna arkisin klo 9–15. Poikkeusaukioloajoista ilmoitamme tällä sivulla.

Poikkeusaukioloajat
Toimisto on suljettu 23.-31.12.

Postiosoite
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki

Sähköposti
toimisto@lskl.fi

Puhelinvaihde
+358 (0) 9 3296 011

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät ohesta. Jos haluat antaa palautetta tai jättää yhteydenottopyynnön, täytä verkkolomake.

Johtoryhmä

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja


040 838 4027

Vastaan keskusliiton johtamisesta ja toimin Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana.

Tuire Berg

Johdon assistentti


040 067 5205

Johdon assistenttina vastaan hallinnon kokouksista, matkavarauksista, valtakunnallisten koulutuspäivien näyttelystä ja toimin toiminnanjohtajan assistenttina.

Juuli Hurskainen

Viestintäpäällikkö


050 353 3480

Vastaan Lastensuojelun Keskusliiton viestinnästä ja tietopalveluista sekä niiden koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi teen ulkoista viestintää ja viestinnän suunnittelua sekä toimin median yhteyshenkilönä.

Petri Koskinen

Talous- ja hallintopäällikkö


044 545 1144

Talous- ja hallintopäällikkönä vastaan talous- ja toimistosektorista, palkka- ja henkilöstöhallinnosta, sijoituksista, palveluiden ja sopimusten ajantasaisuudesta sekä IT-ympäristön kehittämisestä. Olen myös työsuojelupäällikkö ja vastaan kiinteistöstämme.

Miia Pitkänen

Ohjelmajohtaja

040 744 6505

Vastaan Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyöstä ja jäsenyhteistyöstä sekä toimin asiantuntijana lapsi- ja perhepolitiikkaan, lastensuojeluun ja lasten kaltoinkohtelun ehkäisyyn liittyvissä teemoissa.

Asiantuntijat

Ira Custódio

Erityisasiantuntija


050 591 8525

Työskentelen lapsen oikeuksien sekä lapsi- ja perhepolitiikan erityisasiantuntijana ja teen näihin liittyvää vaikuttamistyötä. Minua kiinnostavat erityisesti toimintatavat ja ratkaisut, jotka mahdollistavat jokaiselle lapselle hyvän elämän ja kasvun.

Sonja Falk

Erityisasiantuntija


040 149 0050

Työskentelen lapsi- ja perhepolitiikan erityisasiantuntijana. Tehtävänäni on seurata yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä etsiä ja edistää keinoja, joilla lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan vahvistaa.

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja


040 838 4027

Vastaan keskusliiton johtamisesta ja toimin Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana.

Eliisa Jämsén

Erityisasiantuntija, HR


040 708 5845

Vastaan työssäni Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® toteuttamisesta. Työskentelen myös henkilöstöhallinnon asiantuntijana vastaten erityisesti työyhteisömme osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista ja perheystävällisyydestä. Lisäksi toimin toimistotiimin esimiehenä.

Reetta Kallio

Asiantuntija


040 668 4094

Työskentelen asiantuntijana keskusliiton ohjelmatyön tiimissä. Työaikani kuluu monipuolisesti erilaisten lasten oikeuksien edistämiseen liittyvien vaikuttamistehtävien parissa. Tavoitettavissa 1.10. lähtien.

Julia Kuokkanen

Erityisasiantuntija


050 553 7417

Työtehtäviini kuuluu lähialueyhteystyö, erityisesti Venäjän lastensuojeluun liittyvät kysymykset.

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija


040 731 3014

Työskentelen lapsen oikeuksien ja erityisesti maahanmuuttajalasten oikeuksien toteutumiseksi. Erityisalueeni on turvapaikanhakijalasten asema. Työni koostuu etupäässä vaikuttamistyöstä, mutta toimin myös koulutuksen sekä erilaisten kotimaisten ja eurooppalaisten verkostojen parissa.

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija


040 647 2515

Työskentelen erityisasiantuntijana lastensuojeluun, sosiaalityöhön sekä lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen liittyvien kysymysten parissa. Olen työskennellyt pitkään erityisesti lastensuojelun avohuollossa, mutta kehittänyt myös laajemmin lapsiperheiden sosiaalipalveluja.

Miia Pitkänen

Ohjelmajohtaja

040 744 6505

Vastaan Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyöstä ja jäsenyhteistyöstä sekä toimin asiantuntijana lapsi- ja perhepolitiikkaan, lastensuojeluun ja lasten kaltoinkohtelun ehkäisyyn liittyvissä teemoissa.

Kirsi Pollari

Erityisasiantuntija


050 439 8823

Opintovapaalla vuoden 2019 loppuun saakka. Tehtäväalueenani on lapsen oikeudet, vammaisten lasten oikeudet sekä lasten terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset.

Mari Väistö

Osallisuuskoordinaattori


050 410 7896

Työskentelen keskusliitossa osallisuuskoordinaattorina. Työtehtäviini kuuluu lasten ja nuorten osallisuuteen ja sen edistämiseen liittyvät teemat.

Viestintä ja tietopalvelu

Juuli Hurskainen

Viestintäpäällikkö


050 353 3480

Vastaan Lastensuojelun Keskusliiton viestinnästä ja tietopalveluista sekä niiden koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi teen ulkoista viestintää ja viestinnän suunnittelua sekä toimin median yhteyshenkilönä.

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija


044 329 0029

Työskentelen puolipäiväisenä viestinnän asiantuntijana ja vastaan työssäni lapsen oikeuksien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lapsen oikeuksien viestintäverkoston koordinoinnista.

Katri Koivunen

Tietoasiantuntija


044 562 9552

Toimin keskusliitossa tietoasiantuntijana ja työtehtäviini kuuluu monipuolisesti kirjaston asiakaspalveluun ja tietopalveluun liittyviä tehtäviä.

Lotta Laine

Verkkoviestinnän asiantuntija


040 833 1243

Tuen Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyön asiantuntijoita verkkoviestinnässä sekä vastaan muusta viestinnästä verkossa.

Lauri Lehmuskenttä

Tietoasiantuntija


040 193 4010

Työskentelen Lastensuojelun Keskusliiton kirjastossa ja tietopalvelussa. Tehtäviini kuuluvat tietopalvelu- ja kirjastotehtävät, tiedonhaut ja analyysit sekä uutiskirjeet. Teen myös verkkoviestintää ja tiedon visualisointia.

Päivi Marin

Viestinnän suunnittelija


040 833 1345

Vastaan Lastensuojelun Keskusliiton visuaalisesta ilmeestä. Työskentelen julkaisu- ja painotoiminnan, kuvallisen viestinnän, tiedon visualisoinnin sekä markkinointi- ja kampanjaviestinnän parissa.

Erkka Rautio

Tietoasiantuntija


040 724 8608

Hoitovapaalla vuoden 2019 loppuun.

Jussi Turunen

Viestinnän suunnittelija


050 364 3387

Vastaan viestinnästä sosiaalisessa mediassa, Lapsen Maailma -lehden viestinnästä sekä koulutuspäivien viestinnästä ja koordinoinnista.

Tuuli Valo

Viestinnän suunnittelija


050 572 1089

Perhevapaalla kesään 2020 saakka. Vastaan viestinnästä sosiaalisessa mediassa, Lapsen Maailma -lehden viestinnästä sekä koulutuspäivien viestinnästä ja koordinoinnista.

Kaikille eväät elämään -ohjelma

Petri Paju

Hankepäällikkö


050 578 0259

Työskentelen Kaikille eväät elämään -ohjelman koordinaatiohankkeessa hankepäällikkönä. Vastaan koordinaatiohankkeen toiminnasta yhdessä muun tiimin kanssa. Olen kiinnostunut eriarvoisuudesta, järjestöjen työstä ja arvioinnista. Näihin kaikkiin saan keskittyä nykyisessä tehtävässäni.

Salla Karjalainen

Hankekoordinaattori


040 835 4030

Työskentelen Kaikille eväät elämään -ohjelman koordinaatiohankkeessa. Suunnittelen ja toteutan ohjelmahankkeiden verkostotoimintaa ja vastaan hankkeen viestinnästä.

Ville Lavikainen

Hankekoordinaattori


040 030 5031

Työskentelen Kaikille eväät elämään -ohjelman koordinaatiohankkeen hankekoordinaattorina. Tehtävänäni on hankkeiden tukeminen erityisesti arviointiin liittyen. Erityisosaamisaluettani ovat tilastolliset menetelmät.

Perheet keskiöön! -hanke

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen sekä Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Työssäni korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä, eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi. Mottoni on rock’n roll!

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.

Sonia Kuutti

Hankekoordinaattori/koulutussuunnittelija


040 848 6381

Työskentelen hankekoordinaattorina Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeessa. Vastaan tiimissämme muun muassa koulutuskokonaisuuksien koordinoinnista. Lisäksi osallistun Lastensuojelun Keskusliiton koulutuspäivien ja tapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen.

Lapset SIB -hanke

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen sekä Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Työssäni korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä, eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi. Mottoni on rock’n roll!

Riikka Westman

Hankekoordinaattori


040 575 9115

Työskentelen vaikuttavuusinvestoimisen Lapset SIB -hankkeessa hankekoordinaattorina. Vastaan hankkeen yhteiskehittämisestä yhdessä kuntien ja muiden hankkeen toimijoiden kanssa.

Lapsen Maailma -lehti

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja


040 838 4027

Vastaan keskusliiton johtamisesta ja toimin Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana.

Anu Jämsén

Toimituspäällikkö


040 840 1080

Olen keskusliiton kustantaman Lapsen Maailma -lehden toimituspäällikkö. Ota yhteyttä, jos Sinulla on hyvä juttuvinkki tai jos haluat tarjota juttua lehteen! Lehti ilmestyy kerran kuussa, mutta somessa olemme esillä jatkuvasti.

Tuuli Valo

Viestinnän suunnittelija


050 572 1089

Perhevapaalla kesään 2020 saakka. Vastaan viestinnästä sosiaalisessa mediassa, Lapsen Maailma -lehden viestinnästä sekä koulutuspäivien viestinnästä ja koordinoinnista.

Toimisto

Petri Koskinen

Talous- ja hallintopäällikkö


044 545 1144

Talous- ja hallintopäällikkönä vastaan talous- ja toimistosektorista, palkka- ja henkilöstöhallinnosta, sijoituksista, palveluiden ja sopimusten ajantasaisuudesta sekä IT-ympäristön kehittämisestä. Olen myös työsuojelupäällikkö ja vastaan kiinteistöstämme.

Eliisa Jämsén

Erityisasiantuntija, HR


040 708 5845

Vastaan työssäni Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® toteuttamisesta. Työskentelen myös henkilöstöhallinnon asiantuntijana vastaten erityisesti työyhteisömme osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista ja perheystävällisyydestä. Lisäksi toimin toimistotiimin esimiehenä.

Tuire Berg

Johdon assistentti


040 067 5205

Johdon assistenttina vastaan hallinnon kokouksista, matkavarauksista, valtakunnallisten koulutuspäivien näyttelystä ja toimin toiminnanjohtajan assistenttina.

Monica Lindholm

Toimistosihteeri


050 544 7838

Teen toimistosihteerin ja osin taloushallinnon töitä. Lisäksi avustan eri osastoja ja ylläpidän osoite- ja koulutuspäivien rekistereitä.

Merja Paumo

Toimistosihteeri


040 149 0955

Tehtäviini kuuluu toimiston rutiinitehtäviä, puhelinvaihteen ja postituksen hoitoa, talossa järjestettävien kokouksien ja tarjoilujen hoitamista ja julkaisutilausten käsittelyä.

Arja Salo

Toimistoapulainen

Aila Teittinen

Taloussihteeri


09 3296 0212