Siirry sisältöön

Lapsen oikeudet

Vastaanottolaissa taattava turvapaikanhakijalasten oikeus perusopetukseen

Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkosto korostaa, että turvapaikanhakijalapsia tulee kohdella ensisijaisesti lapsina, joilla on tasavertaiset oikeudet saada perusopetusta. Lue lisää

Terveydenhuoltolaissa varmistettava lapsen näkökulman ensisijaisuus

Moniammatillisen ja hallinnonrajojen ylittävään yhteistyöhön liittyviä säädöksiä tulee tarkentaa ja selkeyttää Lue lisää

Lasten hyvinvointia mittaavien indikaattoreiden kehittämistyön kiinnityttävä lapsen oikeuksien sopimukseen

Tietoa marginaaliin jäävien lasten ja nuorten hyvinvoinnista saatava. Lue lisää

Tieto lapsen oikeuksista opetussuunnitelmiin

Keskusliiton mielestä opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa on huolehdittava, että tieto lapsen oikeuksista sisällytetään perusopetuksen opetussuunnitelman opetussisältöihin. Lue lisää

Monta strategiaa

Eurooppalaisissa järjestöissä tehdään paljon hyvää lapsen oikeuksien edistämiseksi. Hyvää mutta välillä hämmentävää…. Hämmennykseen törmäsin ensimmäisenä työpäivänä kesätauon ja kahden vuoden ... Lue lisää

Ihmisoikeusinstituutiota perustettaessa yhteistyön merkitys korostuu

Lastensuojelun Keskusliitto toivoo, että perustamisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen haasteeseen, joka syntyy perus- ja ihmisoikeuskysymysten parissa toimivien viranomaistahojen ja neuvottelukuntien keskinäisen tiedon välittämisestä ja toimintojen koordinoimisesta. Lue lisää