Hyppää sisältöön

Äitiyslailla parannetaan lasten välistä yhdenvertaisuutta

Lapsen oikeudet
Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
19.4.2017

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa äitiyslain säätämistä. Äitiyslailla parannetaan lasten välistä yhdenvertaisuutta ja edistetään samaa sukupuolta olevien vanhempien lasten oikeusturvaa.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa äitiyslain säätämistä. Äitiyslailla parannetaan lasten välistä yhdenvertaisuutta ja edistetään samaa sukupuolta olevien vanhempien lasten oikeusturvaa. Äitiyslaki tulee toteutuessaan helpottamaan ja edistämään naisparien toisen vanhemman vanhemmuuden tunnustamista, koska adoptioprosessista voidaan pitkälti luopua. Äitiyslain säätäminen tukee vahvasti lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain tavoitteita ja lähtökohtia.

Lastensuojelun Keskusliitto kiinnittää huomiota lausunnossaan äitiyslakia koskevaan aloitteeseen erityisesti seuraaviin:

  • On tärkeää, että lakiin kirjataan tavanomaisoikeudellinen periaate, jonka mukaan lapsen synnyttänyt henkilö on lapsen äiti.
  • Äitiyslakiluonnosta on sen valmisteluvaiheessa pohdittu laajasti ja kiitettävästi lapsen edun näkökulmasta.
  • Vanhemmuuden vahvistaminen edellyttää, että lapsi on hankittu molempien suostumukseen perustuvalla hedelmöityshoidolla.
  • Sääntelyn yhdenmukaisuuden ja toimeenpanon kannalta on välttämätöntä, että äitiyslakiluonnoksessa ikärajat noudattavat isyyslain vastaavaa sääntelyä. Ikärajat eivät kuitenkaan saa estää lapsen mahdollisuutta saada tietoa ja esittää näkemyksiään niissä tilanteissa, joissa se on perusteltua.
  • Äitiyslakiluonnoksen sijaissynnytysjärjestelyihin liittyvä sääntely on kannatettavaa ja tarpeellista.
  • Pidemmän aikavälin tavoitteena tulisi olla yhteinen vanhemmuuslaki, jossa säädettäisiin yhteisesti sekä äitiydestä että isyydestä.

Lue koko lausunto.

 

Kommentit (0)

Sulje