Hyppää sisältöön

Alkoholilain kokonaisuudistus tulisi lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta – vaikutukset lapsille ehdottoman kielteiset

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
14.11.2017
Alkoholilain kokonaisuudistus tulisi lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta – vaikutukset lapsille ehdottoman kielteiset

Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Vanhempainliitto antoivat lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle alkoholilain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Hallituksen esityksessä alkoholilain kokonaisuudistukseksi todetaan uudistuksen keskeisenä periaatteena olevan alkoholista aiheutuvien haittojen vähentäminen. Tästä huolimatta hallitus esittää lainsäädäntöä muutettavan tavalla, joka tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan lisää alkoholista aiheutuvia haittoja.

Lausunnon keskeiset huomiot

  • Joka kymmenes suomalaislapsi asuu perheessä, jossa vanhempien päihteiden käyttö aiheuttaa lapsille akuutteja tai pysyviä haittoja. Hallituksen esitys tulisi lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta. Esityksen vaikutukset lapsille ja lapsiperheille ovat ehdottoman kielteiset.
  • Tehokkain tapa suojata lapsia alkoholihaitoilta on vaikuttaa universaalein toimenpitein haittojen esiintymiseen yhteiskunnassa. Kokonaiskulutuksen kasvusta aiheutuvia ongelmia ei pystytä korjaamaan lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tai muulla yksilöllisellä tuella.
  • Koska alkoholilain uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten ja perheiden arkeen, tulee uudistuksesta tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi. Lapsen oikeuksien komitea on jo aiemmin suositellut, että Suomen valtio tehostaa toimiaan nuorten alkoholin käytön vähentämiseksi.
  • Lausunnonantajat painottavat lisäksi, että alkoholia ei tule lähestyä ensisijaisesti elinkeinopoliittisena kysymyksenä.

Lue Lastensuojelun Keskusliiton ja Vanhempainliiton yhteinen lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje