Hyppää sisältöön

Suomalaiset järjestöt kommentoivat yhdessä yleiskommenttiluonnosta YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
17.11.2020
Suomalaiset järjestöt kommentoivat yhdessä yleiskommenttiluonnosta YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (VAMLAS) ovat antaneet yhdessä lapsen oikeuksien komitealle lausunnon yleiskommenttiluonnoksesta.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa valvova lapsen oikeuksien komitea laatii parhaillaan yleiskommenttia lapsen oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä (englanniksi) . Yleiskommentin tarkoituksena on antaa ohjausta sopimusvaltioille ja myös muille toimijoille, jotta niiden toimenpiteet olisivat yhdenmukaisia lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden kanssa.

Valmisteilla oleva yleiskommentti on tärkeä asiakirja, jota on odotettu vahvistamaan ja selkeyttämään tulkintaa lasten oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä. Tuleva yleiskommentti sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus (Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment (coe.int)) painottavat lasten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia sekä lasten oikeutta suojeluun verkkoympäristöissä.

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (VAMLAS) ovat antaneet yhdessä lapsen oikeuksien komitealle lausunnon yleiskommenttiluonnoksesta.

Lue englanninkielinen lausunto kokonaisuudessaan: Finnish NGO Consortiums Comments on the Draft General Comment on Childrens Rights in Relation to the Digital Environment (pdf)

Kommentit (0)

Sulje