Hyppää sisältöön

Kännykän ja mobiililaitteiden käytön yhdenmukaistaminen kouluissa tärkeää

Lapsen arki
Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
11.5.2017

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) pitää tärkeänä Opetushallituksen opasluonnosta kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koulussa. Käytäntöjen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen on keskeistä tieto- ja viestintäteknologioiden ollessa olennainen osa koulujen ja kouluyhteisöön kuuluvien arkea. Myös lasten yksityisyyteen ja sen suojaamiseen digitaalisessa mediassa - etenkin sosiaalisessa mediassa - on kiinnitettävä erityisesti huomiota.

Lastensuojelun Keskusliitto ehdottaa lausunnossaan:

 • Oppaan ”Oikeudellisen taustan” laajentamista ja selkeyttämistä, jotta lapsen oikeuksien näkökulma tulisi vahvemmin esille.
 • Oppaassa korostettaisiin enemmän lapselta ja nuorelta itseltään kysyttävän luvan merkitystä kuvia julkaistaessa sekä arvioitaisiin tarkemmin esitettyjä ikärajoja.
 • Oppaaseen kirjattaisiin selkeämmin erikseen (eriteltäisiin) tilanteet, jolloin lapsi tai nuori on epäasiallisen käyttäytymisen uhri ja milloin kyse on tilanteista, joissa nuori itse toimii epäasiallisesti.
 • Oppaan kohtaan ”Epäasiallinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa” liitetään spesifejä www-linkkejä, kuinka verkkomaailmassa tapahtuvaan kiusaamiseen voidaan puuttua, miten sitä ja siihen vaikuttavia toimenpiteitä seurataan sekä miten lasten ja vanhempien kanssa tätä asiaa voidaan koulussa käsitellä.
 • Oppaaseen olisi hyvä kirjata lastensuojelun roolista eikä pelkästään rikosilmoituksesta ”Epäasiallinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa” kohtaan.
 • On hyvä, että oppaassa painotetaan, että lapset ja nuoret tulisi ottaa vahvasti mukaan kännyköiden ja mobiililaitteiden käytön suunnitteluun ja arviointiin kouluissa.
  • Oppaassa voisi laajemmin painottua oppilaiden mediataitokasvatus sekä tietosuojaan liittyvät asiat ja niiden merkitys lapsille ja nuorille.
  • Laadittaessa yhteisiä ohjeita tai sääntöjä lapsille ja nuorille kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön koulussa, tulee ottaa huomioon myös niiden lasten ja nuorten tarpeet, jotka tarvitsevat selkokielistä informaatiota.
  • LSKL korostaa vielä erikseen jatkumoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä mediataitokasvatuksessa ja ihmisoikeuskasvatuksessa

Lue koko lausunto (pdf).  

Kommentit (0)

Sulje