Hyppää sisältöön

Kiusaamisen kitkeminen edellyttää vahvaa panostamista ehkäisevään työhön sekä yhtenäisiä toimintakäytäntöjä

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
14.12.2017
Kiusaamisen kitkeminen edellyttää vahvaa panostamista ehkäisevään työhön sekä yhtenäisiä toimintakäytäntöjä

Lastensuojelun Keskusliitto antoi lausuntonsa sivistysvaliokunnalle perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta. Lastensuojelun Keskusliitto ei pidä nyt lausuttavana olevan esityksen ajankohtaa perusteltuna. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan tarvitaan suunnitelmallinen ja tutkittuun tietoon perustuva toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi

Lausunnon keskeiset huomiot

  • Lastensuojelun Keskusliitto ei pidä nyt lausuttavana olevan esityksen ajankohtaa perusteltuna. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan tarvitaan suunnitelmallinen ja tutkittuun tietoon perustuva toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Hyvän pohjan tälle tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kiusaamisen ehkäisyn työryhmä, joka parhaillaan valmistelee omia muutosehdotuksiaan. Keskusliitto pitää perusteltuna, että ennen perusopetuslain avaamista odotetaan työryhmän muutosehdotukset.
  • Jo tällä hetkellä lainsäädäntö mahdollistaa opetuspaikan vaihtamisen, kun siihen on opetukseen liittyvä perusteltu syy.
  • Kiusaaminen on ryhmäilmiö, jonka estäminen edellyttää ymmärrystä lasten ja nuorten ryhmäsuhteista ja tavoista toimia keskenään. Yksilötason ratkaisut eivät ole riittäviä. Lisäksi, pääosin rangaistuksiin keskittyvä kiusaamistilanteisiin puuttuminen on osoittautunut vaikutuksiltaan tehottomaksi.
  • Kiusaamisen kitkeminen edellyttää puuttumisen ohella vahvaa panostamista ehkäisevään työhön sekä yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Myös muun muassa opettajankoulutuksessa on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota lapsen ja koko yhteisön hyvinvoinnin näkökulmaan

Koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje