Hyppää sisältöön

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettava neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
27.11.2018
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettava neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2018 vp).

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotetaan neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Rikoslakiin lisättäisiin myös uusi törkeää lapsenraiskausta koskeva rangaistusäännös. Säännöstä sovellettaisiin tilanteissa, joissa törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöt toteutuisivat samaan aikaan.

Lastensuojelun Keskusliiton keskeiset huomiot:

  • LSKL kannattaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan enimmäisrangaistuksen korottamista neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Ehdotettu muutos korostaa lainsäätäjän näkemystä tekojen moitittavuudesta.
  • LSKL pitää myös uutta lapsen törkeää raiskausta koskevaa rangaistussäännöstä ja sen tavoitetta rangaistusten kiristämisestä ja rangaistuskäytännön ankaroittamisesta kannatettavana.
  • LSKL painottaa, että lasten kannalta keskeisintä on se, että seksuaalista väkivaltaa pystytään ehkäisemään ennalta. Keskusliitto pitääkin erittäin tärkeänä ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamista rikoslakiin tehtävien muutosten rinnalla.
  • Myös seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneiden lasten tuen saanti pitää varmistaa. Seksuaalisen väkivallan lapsiuhreille tulee perustaa tukikeskuksia niin että osaaminen kattaa kaikki Suomen alueet. Lisäksi on velvoitettava, että paikallisesti on kaikkialla Suomessa olemassa ohjeistus siitä, miten lapsia ja perheitä tuetaan rikostutkinnan aikana ja sen jälkeen. On myös laadittava tutkimusnäyttöön pohjautuen suositus siitä, millaista hoitoa väkivallan uhreiksi joutuneille lapsille annetaan.
  • Vaikka keskusliitto kannattaa hallituksen esityksessä esitettyjä muutoksia, haluaa se huomauttaa, että lapseen kohdistuvien seksuaalisrikosten kannalta keskeisiä ongelmia jää vielä ratkaisematta. LSKL pitää tärkeänä seksuaalirikoksia koskevan sääntelyn kokonaisarviointia ja kehittämistä lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Lue Lastensuojelun Keskusliiton lausunto rikoslain muuttamisesta (pdf)

Kommentit (0)

Sulje