Hyppää sisältöön

Lapsiin kohdistuvan väkivaltaan liittyvät toimenpiteet tulisi näkyä vahvemmin Istanbulin sopimuksen toimeenpanossa

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
27.10.2017

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa nostaa esiin lapsiin kohdistuvan suoran ja epäsuoran perheväkivallan osana Istanbulin sopimuksen soveltamisalaa. Valtioneuvoston asettaman naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE) on yhteenvedossaan esitettävistä toimenpiteistä Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi paikantanut kattavasti kannatettavia toimia erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Kuitenkaan yhteenvedossa ei juurikaan käsitellä lapsia perheväkivallan uhreina ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä toimenpiteitä. […]

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa nostaa esiin lapsiin kohdistuvan suoran ja epäsuoran perheväkivallan osana Istanbulin sopimuksen soveltamisalaa. Valtioneuvoston asettaman naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE) on yhteenvedossaan esitettävistä toimenpiteistä Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi paikantanut kattavasti kannatettavia toimia erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Kuitenkaan yhteenvedossa ei juurikaan käsitellä lapsia perheväkivallan uhreina ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä toimenpiteitä.

Lastensuojelun Keskusliitto esittää, että toimikunta arvioi vielä kokonaisvaltaisesti toimenpiteet Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi niin, että niissä tulee täysimääräisesti huomioitua lapsiin kohdistuva väkivalta ja Istanbulin sopimuksen artiklojen mukaisesti

  1. lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn liittyviin toimenpiteet,
  2. lapsiuhrien suojelemiseen liittyvät toimenpiteet,
  3. tekijöiden vastuuseen saattamiseen liittyvät toimenpiteet sekä
  4. suunniteltujen toimien yhteensovittaminen.

Sen lisäksi, että lapset kuuluvat perheväkivallan potentiaalisina suorina ja epäsuorina uhreina Istanbulin sopimuksen mukaiseen suojeluun, on lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyllä erityinen merkitys kaiken perheissä tapahtuvan väkivallan vähentämisessä. Lapsuudessa koettu perheväkivalta ja kurittava kasvatus ovat merkittäviä aikuisuuden väkivaltaisen käytöksen rikitekijöitä.

Koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje