Hyppää sisältöön

Lapsivaikutusten arviointi mukaan esitykseen opintotukilain muuttamisesta

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
17.11.2017
Lapsivaikutusten arviointi mukaan esitykseen opintotukilain muuttamisesta

Opintotukilain muuttaminen vaikuttaa vahvasti myös lapsiperheiden arkeen. Lastensuojelun Keskusliitto haluaa kiinnittää sivistysvaliokunnan huomion siihen, että hallituksen esitykseen ei sisälly lapsivaikutusten arviointia.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää keskeisenä, että tämä olisi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti itsestään selvä osa lainvalmistelua. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan päätöksen vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen kokonaisuutena. Sen tarkoituksena on taata, että lapsen etu otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

Lausunnon keskeiset huomiot ja ehdotukset

  • Lakiesityksestä tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi
  • Huoltajakorotuksesta huolimatta perheellisten opiskelijoiden opintotuen kokonaistaso laskee
  • Opintotuen huoltajakorotuksen sitomista elatusvelvollisuuteen huoltajuuden sijaan tulee vielä arvioida
  • On valitettavaa, että aiemmassa lakiesityksessä mukana ollut säädösehdotus laajentaa opintotuki- ja koulumatkatukioikeutta oppivelvollisuusiän jälkeen suoritettaviin perusopetuksen oppimäärän mukaisiin opintoihin on nyt lausuttavana olevasta esityksestä poistettu
  • Opintotuen indeksisidonnaisuus tulee palauttaa

Lue koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje