Hyppää sisältöön

Lainsäädännön tulee turvata hyvät ja lapsen perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavat työskentelymahdollisuudet sijaishuollossa kaikkien lasten osalta

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Lausunnot ja kuulemiset
5.9.2018
Lainsäädännön tulee turvata hyvät ja lapsen perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavat työskentelymahdollisuudet sijaishuollossa kaikkien lasten osalta

LSKL on jättänyt lausuntonsa asiakas- ja potilaslakiluonnoksesta ja lastensuojelulain muutosehdotuksista. Lausunnolla ollut kokonaisuus on niin valtava, ettei sille varattu lausuntoaika ollut lähellekään riittävä.

Etenkin asiakas- ja potilaslakiluonnoksen huolellinen läpikäynti kokonaisuudessaan olisi vaatinut huomattavasti enemmän aikaresursseja. On tärkeää, että lakiluonnoskokonaisuuteen liittyvää kommentointia ja arviointia on mahdollista jatkaa, kun useisiin epäselviin ja tulkinnanvaraisiin kohtiin on jatkovalmistelussa saatu selvitystä.

LSKL pitää erittäin hyvänä, että lastensuojelulaki päädyttiin jättämään asiakas- ja potilaslakiluonnoskokonaisuuden ulkopuolelle ja lastensuojelulain rajoituksiin liittyvät muutokset esitetään tehtävän lastensuojelulakiin.

Ongelmana LSKL pitää sitä, että asiakas- ja potilaslakiluonnos on edelleen toimenpidekeskeinen, vaikka tavoitteena on ollut potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Lasten kannalta erityisen ongelmallista on, että lakiluonnos on myös erittäin aikuiskeskeinen eikä lasten erityistä asemaa huomioida riittävästi. Osaltaan tämä varmasti johtuu siitä, että lakiluonnoksen lapsivaikutusten arviointi on jäänyt hyvin vaillinaiseksi. Lastensuojelulain muutosehdotusten osalta arviointi puuttuu kokonaan.

LSKL on esittänyt lausunnossaan sekä säännöskohtaisia että yleisempiä huomioita lastensuojelulain muutosehdotusten osalta. Jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että laitoksiin sijoitettavien lasten tarpeet ja sijaishuollolle asetetut tavoitteet ovat hyvin monenlaisia ja vaihtelevat lasten tilanteen vaativuuden mukaan. Palvelumuotojen erilaisuutta ei ole riittävästi huomioitu lastensuojelulain muutosten valmistelussa. LSKL pitää tärkeänä, että lainsäädäntö turvaa hyvät ja lapsen perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavat työskentelymahdollisuudet sijaishuollossa kaikkien lasten osalta.

Erityinen huolenpito tulisi kokonaisuudessaan ottaa jatkovalmistelussa erityisen tarkastelun kohteeksi. Sen tueksi tarvitaan perusteellinen lapsivaikutusten arviointi. Olisi tarpeen pohtia, onko erityisen huolenpidon säännösten paikka rajoitusten sääntelyn yhteydessä vai tulisiko ne erottaa omaksi luvukseen, jolloin voidaan paremmin korostaa erityisen huolenpidon hoidollista luonnetta.

Huomiota tulee kiinnittää myös lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten oikeuksiin liittyen mobiililaitteiden käyttöön ja digitaaliseen mediaan. Käytännön toiminnassa on tuotu usein esille, että kaivataan sääntelyn selkiyttämistä ja ohjeistusta esimerkiksi lasten kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä ja mahdollisuudesta rajata laitteiden käyttöä.

Voimaantuloajankohdan osalta on keskeistä, että asiakas- ja potilaslakiluonnoksen sekä lastensuojelulain muutosehdotusten ongelmat ja epäselvyydet saadaan korjattua. Voimaantulon ajankohdan tulisi määräytyä sen mukaisesti, että on mahdollista saattaa voimaan mahdollisimman valmis, johdonmukainen ja selkeä lakikokonaisuus. LSKL korostaa, että lisäksi on oltava hyvät valmiudet ja resurssit lainsäädännön uudistusten toimeenpanoon. Tähän tarvitaan riittävästi laadukasta koulutusta ja ohjausta. Asia on merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden sekä ammattilaisten oikeusturvan kannalta.

Lue koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje