Hyppää sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto liittyen hallituksen esitykseen rikoslain muuttamisesta

Lastensuojelu
Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
4.6.2018
Lastensuojelun Keskusliiton lausunto liittyen hallituksen esitykseen rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslakiin tehtäväksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen edellyttämät tekniset muutokset

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) kiittää Eduskunnan lakivaliokuntaa mahdollisuudesta antaa asiassa kirjallinen asiantuntijalausunto. Lakivaliokunta pyytää keskusliittoa kiinnittämään huomiota erityisesti muutosehdotukseen, jonka mukaan lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevassa syyteoikeus- ja kuulemissäännöksessä kunnan sosiaalilautakunnan kuulemista koskeva maininta korvataan maininnalla maakunnan liikelaitokseen, sekä tähän liittyviin kysymyksiin.

LSKL:n lausuntoon liittyvät hallituksen esityksen keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin tehtäväksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen edellyttämät tekniset muutokset. Lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevassa syyteoikeus- ja kuulemissäännöksessä kunnan sosiaalilautakunnan kuulemista koskeva maininta korvattaisiin maininnalla sen maakunnan liikelaitoksen, jossa lapsella on asuinpaikka tai jossa lapsi oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on parhaat tiedot lapsesta, kuulemisesta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian yhdenmukaisesti ehdotettujen muutosten perusteena olevien maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen osien voimaantulon kanssa.

Lue koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje