Hyppää sisältöön

Panostuksia lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn on lisättävä

Lausunnot ja kuulemiset
2.05.2018

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon Oikeusministeriölle arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta. Lausunnossa Keskusliitto keskittyi muistion osiin, jotka liittyivät lapsiin kohdistuviin rikoksiin.

Keskusliitto kannattaa merkittäviä panostuksia seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviin palveluihin rangaistusjärjestelmän ulkopuolella. Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyn kannalta olisi erittäin tärkeää, että lapsiin kohdistuviin seksuaalisiin taipumuksiin olisi tarjolla laadukasta hoitoa mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Merkittävä seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevä vaikutus on myös onnistuneella seksuaalikasvatuksella. Seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisystä puhuttaessa lapsille ja nuorille on annettava asiantuntevaa ja ajanmukaista tietoa sekä monitasoista turvataitokasvatusta, jossa huomioidaan myös erilaiset oppijat.

Muistion esityksistä Keskusliitto kannattaa myös raiskausrikosten esitutkinnan tehostamista ja rahoituksen suuntaamista siihen. Kuitenkin esitutkinnan tehostaminen pitäisi ulottaa kaikkiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin sekä esitutkinnan lisäksi oikeusprosessiin. Seksuaalirikosten lapsiuhreille ja heidän perheilleen tulee merkittävä rasitus rikos- ja oikeusprosessin pitkästä kestosta, joka johtuu esimerkiksi poliisin, syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten ruuhkautumisesta ja riittämättömistä resursseista. Esitutkinta ja oikeusprosessi kestävät lapsiin kohdistuvissa rikoksissa kokonaisuudessaan usein monia vuosia, mikä on lapsen elämässä kohtuuton aika. Pahimmillaan tämä saattaa pitkittää lapsen hoidon aloittamista ja kaikissa tilanteissa luo tarpeetonta epävarmuutta lapsen elämään ja loukkaa lapsiuhrien oikeuksia.

Keskusliitto kannattaa lisäksi esitystä siitä, että tällä vuosikymmenellä tehtyjen seksuaalirikoksia koskevien lainsäädäntömuutosten vaikutukset rangaistuskäytäntöihin arvioidaan ennen kuin rangaistuskäytäntöjä muutetaan uudelleen. Erityisen tärkeää huolellinen arviointi on lapsiin liittyvässä lainsäädännössä. Lapsivaikutuksia arvioimalla voidaan tehdä lasten ja nuorten elämän kannalta hyviä, kestäviä sekä lasten edun ja oikeudet täysimääräisesti huomioivia päätöksiä.

Kommentit (0)

Sulje