Hyppää sisältöön

Rangaistusten kiristäminen ei riitä – seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisy ja lapsiuhrien hoito vaativat panoksia

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
20.09.2018

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat äärimmäisen tuomittavia ja näistä rikoksista annettavien tuomioiden tulee heijastaa sekä rikosten aiheuttamaa haittaa että paheksuttavuutta.

Useissa tutkimuksissa on havaittu seksuaalisen väkivallan haitallisuus lapsen kehitykselle ja terveydelle. Väkivallan haittavaikutukset heijastuvat usein pitkälle aikuisuuteen. Keskusliitto antoi lausunnon hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi seksuaalirikoksia koskevaa rikoslain 20 lukua. Tällöin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi rikoslakiin lisättäisiin törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös.

Tärkeimpiä ovat panostukset ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Lasten kannalta keskeisintä on se, että seksuaalista väkivaltaa pystytään ehkäisemään ennalta. Tutkimuksista tiedetään kuitenkin, että rangaistustaso ei juurikaan vaikuta seksuaalirikosten määrään. Keskusliitto kannattaa merkittäviä panostuksia seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviin palveluihin rangaistusjärjestelmän ulkopuolella. Tämä edellyttää panostuksia niin pedofiilisia taipumuksia omaavien henkilöiden hoitoon kuin yleiseen seksuaalikasvatukseen.

Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn ja oikeasuhtaisten rangaistusten ohella lasten oikeuksien toteutumisen kannalta keskeistä on väkivallan uhriksi joutuneiden lasten hoidon saatavuus ja laatu. Suomessa ei ole yhtenäistä ohjeistusta siitä, miten väkivallan uhreiksi joutuneita lapsia hoidetaan. Suuri osa lapsiuhreista on tilanteessa, jossa kukaan kanna kokonaisvastuuta hänen tuestaan. Pahimmillaan on tilanteita, joissa seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneille lapsille ei ole suuressakaan tarpeessa minkäänlaista erikoistunutta hoitoa tai tukea.

Monin paikoin Suomea ei ole rakennetta hoidon ja tuen arviointiin. Lisäksi vain harvoin hoidossa käytetään parhaita näyttöön perustuvia menetelmiä. Yli 16-vuotiaille seksuaalisen väkivallan uhreille Helsinkiin on perustettu Seri-tukikeskus. Keskus toimii yhden luukun periaatteella niin, että rikosten uhrit saavat tarvitsemansa lyhyen aikavälin tuen ja arvion pitkäaikaisen hoidon tarpeesta yhdestä paikasta. Lisäksi sinne on keskitetty ammattitaitoa seksuaalisen väkivallan kohtaamiseen ja hoitoon.

Seksuaalisen väkivallan lapsiuhreille tulee perustaa vastaavia Seri-tukikeskuksia, niin että osaaminen kattaa kaikki Suomen alueet. Lisäksi on velvoitettava, että paikallisesti kaikkialla Suomessa on olemassa ohjeistus siitä, miten lapsia ja perheitä tuetaan rikostutkinnan aikana ja sen jälkeen. On myös laadittava tutkimusnäyttöön pohjautuen suositus siitä, millaista hoitoa väkivallan uhreiksi joutuneille lapsille annetaan. Näiden toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi, tulee niille määrätä suora valtion rahoitus samaan tapaan kuin lapsiin kohdistuvien seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten selvittämisessä.

Lue koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje