Hyppää sisältöön

Sote-valinnanvapausmalli uhkaa hajauttaa lasten ja perheiden palvelut

Lapsen oikeudet
Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
21.3.2017
Sote-valinnanvapausmalli uhkaa hajauttaa lasten ja perheiden palvelut

Lastensuojelun Keskusliiton näkemyksen mukaan hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ei huomioi lapsen etua. Keskusliitto vaatii, että valinnanvapausmallin toteutusta lykätään sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan ja siitä tehdään perusteellinen lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus korostaa lasta oikeuksien haltijana ja aktiivisena toimijana. Lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Valinnanvapausmalli uhkaa vastoin sote-uudistuksen tavoitteita pirstoa ja hajauttaa lasten ja perheiden palvelut, jolloin riittävän ja asianmukaisen tuen tarjoaminen lapsiperheille käy mahdottomaksi.

Valinnanvapausmallin riskinä on, että palveluketjut hajoavat, palvelujen yhteensovittaminen heikkenee, kustannukset kasvavat ja laatu huononee. Samalla ihmisten luottamus viranomaistoimintaan sekä työskentelyn pitkäjänteisyys katoaisivat. Jotta nämä riskit eivät toteutuisi, lakiluonnokseen liittyvät ongelmat tulee ratkaista huolella ja valinnanvapausmalli toteuttaa harkiten ja huolellisella valmistelulla vasta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Keskusliitto vaatii, että lakiluonnoksesta tehdään perusteellinen lapsi- ja perhevaikutusten arviointi ennen valinnanvapausmallin käyttöönottoa. Lakiluonnoksen säännökseen palveluntuottajan valinnasta alaikäiselle tulee liittää vaatimus lapsen edun ensisijaisuudesta harkintaperusteena.

Lue koko lausunto: Lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta (pdf)

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, , 040 838 4027
Ohjelmajohtaja Olli Alanen, olli.alanen@lskl.fi, 050 502 5007

Kommentit (0)

Sulje