Hyppää sisältöön

Valinnanvapausmalli tarjoaa hyvin erilaiset mahdollisuudet erityyppisille lapsille ja perheille

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
15.12.2017

Lastensuojelun Keskusliitto antoi lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehdotettu valinnanvapausmalli todennäköisesti edelleen kasvattaa väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja ja vaikeuttaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. Valinnanvapausmalli tarjoaa hyvin erilaiset mahdollisuudet erityyppisille lapsille ja perheille. Hyvässä asemassa olevien lasten ja perheiden kohdalla valinnanvapaus voi luoda lisää mahdollisuuksia valita omaan tilanteeseen parhaiten sopivat palvelut.

Malli on kuitenkin hyvin ongelmallinen heikossa asemassa oleville lapsille ja perheille, joilla on moninaisia palvelutarpeita. Tällaisia ovat esimerkiksi lastensuojelun tuen tarpeessa olevat lapset, vammaiset lapset sekä perheet, joissa on päihde- tai mielenterveysongelmia. Esitetty malli vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ja integraatiota, monimutkaistaa yhtenäisten palvelupolkujen luomista, pirstoo yhden perheen palvelut entistä useamman tahon vastuulle ja saattaa myös kustannusten noustua heikentää välillisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua.

Ongelmallista valinnanvapausmallissa on myös, että erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa ja moninaisten palvelujen tarpeessa olevilla ei välttämättä ole tosiasiallista mahdollisuutta tai voimavaroja valita itselleen parhaiten sopivia palveluja. Käytettävissä olevista palveluista ja palveluntarjoajista ei ole saatavissa riittävästi tietoa, joka mahdollistaisi sen, että palvelujen valinta perustuisi oikeasti tietoon, käsitykseen palvelun laadusta ja toiminnan vaikuttavuudesta.

Lausunto on annettu vastaamalla webropol kyselyn. Koko lausunto valinnanvapauslaista (PDF).

Kommentit (0)

Sulje