Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin esitettyjen muutosten suunta hyvä

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen arki
Lausunnot ja kuulemiset
17.11.2017
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin esitettyjen muutosten suunta hyvä

Lastensuojelun Keskusliitto pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin esitettyjen muutosten suuntaa kannatettavana. Muutosten avulla voidaan edistää kaikkien, erityisesti pienituloisten perheiden mahdollisuuksia käyttää varhaiskasvatuspalveluja. Tämä lisää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen.

Lausunnon keskeiset huomiot ja ehdotukset

  • Nykyinen suuntaus alentaa varhaiskasvatusmaksuja on kannatettava. Samalla Lastensuojelun Keskusliitto peräänkuuluttaa nykyistä paremmin ennakoitavissa olevaa lapsi- ja perhepolitiikkaa, joka
    perustuu selkeisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Myös lainsäädäntömuutosten seurantaan ja arviointiin tulee varata nykyistä enemmän aikaa ja resursseja.
  • Varhaiskasvatusta tulee kehittää kokonaisuutena kiinnittäen huomiota paitsi maksupolitiikkaan, myös varhaiskasvatuspalvelujen laatuun ja saatavuuteen.
  • On hyvä, että esityksessä on puututtu nykyisen asiakasmaksulain epäkohtaan ja huomioitu erityisesti pienituloiset monilapsiset perheet.
  • Yksityisen hoidon tuki ja siihen liittyvät kysymykset tulee ottaa käsittelyyn osana hallituksen esitystä
  • Lapsia ja lapsiperheitä koskevien päätösten vaikutukset tulee arvioida kokonaisuutena. Varhaiskasvatus on vain yksi, vaikkakin keskeinen, toimintakokonaisuus pikkulapsiperheiden
    palveluissa ja tukijärjestelmässä. Muun muassa perhevapaajärjestelmä kokonaisuudessaan vaikuttaa vanhempien päätöksiin ja valintoihin.

Lue koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sulje