Hyppää sisältöön

Vastuullisella alkoholipolitiikalla kohti lasten ja nuorten suojaamista alkoholihaitoilta

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
17.1.2017
Vastuullisella alkoholipolitiikalla kohti lasten ja nuorten suojaamista alkoholihaitoilta

Tehokkain tapa suojata lapsia alkoholihaitoilta on vaikuttaa universaalein toimenpitein haittojen esiintymiseen yhteiskunnassa. Kokonaiskulutuksen kasvusta aiheutuvia ongelmia ei pystytä korjaamaan lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tai muulla yksilöllisellä tuella.

Lastensuojelun Keskusliiton näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä alkoholilain kokonaisuudistukseksi ehdotetuista lakimuutoksista pitää luopua ja alkoholilakia uudistaa siten, ettei alkoholista aiheutuvia haittoja ja kustannuksia lisätä. Nykyisellään hallituksen esitys vaarantaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, kasvattaa alkoholin kokonaiskulutusta sekä tuottaa taloudellisia, sosiaalisia ja inhimillisiä kustannuksia. Esitys on oleellisessa ristiriidassa sille asetettujen terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden kanssa. Lisäksi Lastensuojelun Keskusliitto edellyttää nykyistä laajempaa arviota esitettyjen muutosten vaikutuksista lapsiin.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Hallituksen esityksessä alkoholilain kokonaisuudistukseksi todetaan sen keskeisenä periaatteena olevan alkoholihaittojen vähentäminen. Tästä huolimatta hallitus esittää lainsäädäntöä muutettavan niin, että se käytännön kokemuksen ja tutkitun tiedon perusteella lisää alkoholista aiheutuvia haittoja. Kaupassa myytävän alkoholin vahvuuden nostaminen, anniskeluaikojen pidentäminen ja valvonnan heikentäminen tulevat kasvattamaan alkoholin kulutusta sekä lisäämään haittoja ja kustannuksia, kuten myös hallituksen esityksessä avoimesti ja selkeäsanaisesti todetaan.

Lastensuojelun Keskusliitto vaatii, että esitetyn sijaan alkoholilakia uudistetaan niin, että siinä käytetään tehokkaiksi todettuja keinoja alkoholista aiheutuvien sosiaalisten, terveydellisten ja taloudellisten haittojen ehkäisemiseksi. Alkoholi on yksi merkittävimmistä ongelmien aiheuttajista lapsiperheissä. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjille, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia ja haittoja. Keskeisin osa alkoholipolitiikkaa tulee olla lasten ja nuorten suojaaminen suorilta ja välillisiltä alkoholihaitoilta.

Lue lausunto (Asianumero: STM075:00/2011) kokonaisuudessaan: LSKL lausunto alkoholilain kokonaisuudistuksesta (pdf)

Kommentit (0)

Sulje