Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön!

Perheiden kohtaamispaikkoihin laatua vertais- ja itsearvioinnin avulla

Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -toiminnan Kohtaamispaikkatoiminnan vertais- ja itsearviointimalli on työkalu laadun varmistamiseksi ja sen ensisijaisin tavoite on kohtaamispaikkojen kehittäminen perheiden tarpeita vastaavaksi.

Perheiden kohtaamispaikka on avoin, matalan kynnyksen paikka tai tila, jossa lapsilla, vanhemmilla ja perheillä on mahdollisuus tavata toisiaan. Sen tavoitteena on vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukea perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Laadun arvioinnin kautta voidaan kehittää kohtaamispaikan vastaavuutta perheiden tarpeisiin.

Kohtaamispaikkoja ylläpitävät mm. varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveystoimi, kirjastot, järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt. Kohtaamispaikat ovat osa perhekeskuksia, ja niiden toiminnan tulee perustua alueen eri toimijoiden tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön.

Kuvassa on eri värisiä kehiä. Sisimpänä on talo, joka kuvaa yksittäistä kohtaamispaikkaa, sen ympärillä on kehänä kunnan/ kaupunginosan taso ja sen ympärillä hyvinvointialueen taso sekä uloimpana kansallista tasoa kuvaava kehä.

Kenelle arviointityökalu on tarkoitettu?

Kohtaamispaikkatoiminnan vertais- ja itsearviointimalli toimii työkaluna yksittäisen kohtaamispaikan toimintaa tai laajemmin alueen kohtaamispaikkatoimintaa kehittäville työntekijöille, vapaaehtoisille, toimintaa koordinoiville ja johtaville tahoille.

Miten työkalua voidaan hyödyntää?

Kohtaamispaikkatoiminnan vertaisarvioinnin työkalua voidaan hyödyntää neljällä tasolla: yksittäisessä kohtaamispaikassa, kunnan/ kaupunginosan tai hyvinvointialueen tasolla sekä kansallisesti.

Arviointi voidaan toteuttaa itsearviointina, vertaisarviointina tai ulkopuolisena arviointina.

Pieni lapsi istuu isänsä sylissä ja osoittaa kameraan päin. Molemmat hymyilevät.

Kuva: Laura Vesa

Laatua arvioinnin kautta

Kohtaamispaikat ovat merkityksellisiä niiden toimintaan osallistuville lapsille ja aikuisille. Toiminnan ymmärrys ja arvostus on kuitenkin Suomessa vielä varsin rajallista. Siksi Perheet keskiöön! -toiminnassa ja sitä edeltäneessä hankkeessa (2018–2021) on työskennelty laajasti perheiden kohtaamispaikkatoiminnan arvioinnin parissa. Suunnitelmallinen ja säännöllinen arviointi tuo näkyviin perheiden kohtaamispaikkatoiminnan laadun ja laajuuden perheiden palvelurakenteissa sekä sen merkityksen yhteisöille ja sen ihmisille.

Parhaimmillaan kohtaamispaikkatoiminta on luomassa lasten ja perheiden kohtaamiseen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja osallisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria sekä rakentamaan hyväksyvää asennetta ja ilmapiiriä koko yhteisöön. 

Kohtaamispaikan arviointimateriaalit

Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuosituksessa on viitattu oheisiin kohtaamispaikan laadun arviointiin tarkoitettuihin materiaaleihin: 

Arviointimalli tiivistettynä

Toimintasuosituksessa on kiteytetty perheiden kohtaamispaikan vertais- ja itsearviointimalli ja kuinka sitä voidaan hyödyntää eri tasoilla.

Toimintasuosituksen avulla voidaan tutustua vertaisarviointimalliin ja siihen, kuinka se hyödyntää työkaluna niin kohtaamispaikkatoimintaa kehittäviä työntekijöitä ja vapaaehtoisia, kuin toimintaa koordinoivia ja johtavia tahoja.

Tutustu toimintasuositukseen.

Nuori, oranssipaitainen poika leikkii ulkona isolla, keltaisella pallolla, joka peittää kuvassa hänen päänsä kokonaan.

Kuva. Laura Vesa

Sulje