Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön!

Perheiden kohtaamispaikka

Perheiden kohtaamispaikka on fyysinen, avoin, matalan kynnyksen toimintatila, jossa perheet, vapaaehtoiset ja työntekijät vahvistavat lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukevat perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamispaikka on osa perhekeskusta.

Kohtaamispaikan merkitys nousee esiin arvioinnin kautta 

Kohtaamispaikat ovat merkityksellisiä niiden toimintaan osallistuville ihmisille – lapsille ja aikuisille. Toiminnan ymmärrys ja arvostus on kuitenkin Suomessa vielä varsin rajallista. Siksi Perheet keskiöön! -hankkeessa (2018-2021) on työskennelty laajasti perheiden kohtaamispaikkatoiminnan arvioinnin parissa. Suunnitelmallinen ja säännöllinen arviointi tuo näkyviin perheiden kohtaamispaikkatoiminnan laadun ja laajuuden perheiden palvelurakenteissa sekä merkityksen yhteisöille ja sen ihmisille.    

Mikä kohtaamispaikka?

Kohtaamispaikkatoiminnan tarkoituksena on luoda lasten ja perheiden kohtaamiseen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja osallisuuteen perustuva toimintakulttuuri sekä koko yhteisöön hyväksyvä asenne ja ilmapiiri. Perheiden kohtaamispaikat ovat muodoltaan varsin moninaisia. Niiden kokoon ja toimintaan vaikuttavat muun muassa alueen perheiden tarpeet ja olemassa olevat resurssit. Toiminnassa rakennetaan aktiivisesti eri toimijoiden välille yhteistoimintaa ja sovitaan yhteisistä käytännöistä.  

Piirretty ihmishahmoja vauvasta vaariin. Perheet keskiöön! -perhekeskushankkeen kuvituskuva

Toimintasuositus: Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen

Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuositus kuvaa perheiden kohtaamispaikan laadun varmistamista kolmella tasolla: yksittäisten kohtaamispaikkojen, alueellisen kohtaamispaikkaverkoston ja kansallisen yhteyshenkilöidenverkoston tasolla.

Toimintasuosituksessa kuvataan perheiden kohtaamispaikan vertais- ja itsearviointimalli, joka on laadun varmistamisen työkalu. Työkalun ensisijaisin tavoite on kohtaamispaikan kehittäminen perheiden tarpeita vastaavaksi. Arviointimalli toimii työkaluna kohtaamispaikkatoimintaa kehittäville työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä toimintaa koordinoiville ja johtaville tahoille.

Tutustu Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuositukseen

Kohtaamispaikan arviointimateriaalit

Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuosituksessa on viitattu oheisiin kohtaamispaikan laadun arviointiin tarkoitettuihin materiaaleihin: 

Millainen on unelmien perhekeskus?

Unelmien perhekeskus

Kaipaatko ideoita lasten ja perheiden osallistamiseen?

Osallisuus perhekeskuksissa

Mitä on Perheet keskiöön! -toiminta?

Tutustu toimintaan

Sulje