Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön!

Perheiden tarpeisiin vastaava kohtaamispaikka

Perheiden kohtaamispaikka on avoin, matalan kynnyksen paikka tai tila, jossa lapsilla, vanhemmilla ja perheillä on mahdollisuus tavata toisiaan. Se vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukee perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä.

Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -toiminnan laadunarviointimallin avulla kohtaamispaikan laatua ja sen vastaavuutta perheiden tarpeisiin voidaan arvioida ja kehittää.

Moninaisia kohtaamispaikkoja ylläpitävät mm. varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveystoimi, kirjastot, järjestöt, seurakunnat tai muut uskonnolliset yhteisöt. Kohtaamispaikat ovat osa perhekeskusta. Kohtaamispaikkatoiminnan tulee perustua alueen eri toimijoiden tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön eli kohtaamispaikkatoimijaverkostoon.

Laatua arvioinnin kautta

Kohtaamispaikat ovat merkityksellisiä niiden toimintaan osallistuville lapsille ja aikuisille. Toiminnan ymmärrys ja arvostus on kuitenkin Suomessa vielä varsin rajallista. Siksi Perheet keskiöön! -toiminnassa ja sitä edeltäneessä hankkeessa (2018–2021) on työskennelty laajasti perheiden kohtaamispaikkatoiminnan arvioinnin parissa. Suunnitelmallinen ja säännöllinen arviointi tuo näkyviin perheiden kohtaamispaikkatoiminnan laadun ja laajuuden perheiden palvelurakenteissa sekä sen merkityksen yhteisöille ja sen ihmisille.

Parhaimmillaan kohtaamispaikkatoiminta on luomassa lasten ja perheiden kohtaamiseen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja osallisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria sekä rakentamaan hyväksyvää asennetta ja ilmapiiriä koko yhteisöön. 

Äiti ja pikkupoika leikkivät perhekeskuksessa. Äiti on ryöminyt lasten leikkitunneliin ja jäänyt sinne jumiin. Äitiä naurattaa.

Kuva: Laura Vesa

 Toimintasuositus laadun varmistamiseen

Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuositus kuvaa perheiden kohtaamispaikan laadun varmistamista kolmella tasolla: yksittäisten kohtaamispaikkojen, alueellisen kohtaamispaikkaverkoston ja kansallisen yhteyshenkilöidenverkoston tasolla.

Toimintasuosituksessa kuvataan perheiden kohtaamispaikan vertais- ja itsearviointimalli, joka on laadun varmistamisen työkalu. Työkalun ensisijaisin tavoite on kohtaamispaikan kehittäminen perheiden tarpeita vastaavaksi. Arviointimalli toimii työkaluna kohtaamispaikkatoimintaa kehittäville työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä toimintaa koordinoiville ja johtaville tahoille.

Tutustu Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuositukseen.

Nuori, oranssipaitainen poika leikkii ulkona isolla, keltaisella pallolla, joka peittää kuvassa hänen päänsä kokonaan.

Kuva. Laura Vesa

Kohtaamispaikan arviointimateriaalit

Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuosituksessa on viitattu oheisiin kohtaamispaikan laadun arviointiin tarkoitettuihin materiaaleihin: 

Sulje