Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön!

Perheiden kohtaamispaikkoihin laatua vertais- ja itsearvioinnin avulla

Kohtaamispaikkatoiminnan vertais- ja itsearviointimallin tavoitteena on kohtaamispaikkojen kehittäminen perheiden tarpeita vastaaviksi.

Perheiden kohtaamispaikka on avoin, matalan kynnyksen paikka tai tila, jossa lapsilla, vanhemmilla ja perheillä on mahdollisuus tavata toisiaan. Sen tavoitteena on vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukea perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Laadun arvioinnin kautta voidaan kehittää kohtaamispaikan vastaavuutta perheiden tarpeisiin.

Kohtaamispaikkoja ylläpitävät mm. varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveystoimi, kirjastot, järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt. Kohtaamispaikat ovat osa perhekeskuksia, ja niiden toiminnan tulee perustua alueen eri toimijoiden tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön.

Kuvassa on eri värisiä kehiä. Sisimpänä on talo, joka kuvaa yksittäistä kohtaamispaikkaa, sen ympärillä on kehänä kunnan/ kaupunginosan taso ja sen ympärillä hyvinvointialueen taso sekä uloimpana kansallista tasoa kuvaava kehä.

Arviointi tuo näkyviin kohtaamispaikan merkityksen

Kohtaamispaikkatoiminnan vertais- ja itsearviointimalli toimii työkaluna yksittäisen kohtaamispaikan toimintaa tai laajemmin alueen kohtaamispaikkatoimintaa kehittäville työntekijöille, vapaaehtoisille, toimintaa koordinoiville ja johtaville tahoille.

Suunnitelmallinen ja säännöllinen arviointi tuo näkyviin eri toimijoiden toteuttaman perheiden kohtaamispaikkatoiminnan laadun ja laajuuden perheiden palvelurakenteissa sekä sen merkityksen yhteisöille ja sen ihmisille.​

Kohtaamispaikkatoiminnan vertaisarvioinnin työkalua voidaan hyödyntää neljällä tasolla: yksittäisessä kohtaamispaikassa, kunnan/ kaupunginosan tai koko hyvinvointialueen tasolla sekä kansallisesti.

Arviointi voidaan toteuttaa itsearviointina, vertaisarviointina tai ulkopuolisena arviointina. Perheiden kohtaamispaikan vertais- ja itsearviointimalli toimii mainiosti myös uuden työntekijän ja vapaaehtoisen perehdyttämisessä

Perheet keskiöön! -toiminnan tarjoama tuki työkalun käyttöön

Perheet keskiöön

Kysy lisää Soilelta tai Kaisulta!

 

Tarjoamme hyvinvointialueiden kohtaamispaikka- ja perhekeskustoimijoille tukea ja koulutusta arviointityökalun käyttöön!

Mikäli työkalu ei ole vielä tuttu, meiltä voi tilata peruskoulutuksen (3h), jossa käymme tiiviisti läpi, mistä perheiden kohtaamispaikkojen laadunarvioinnissa on kyse ja mitä arviointi käytännössä tarkoittaa niin yksittäisen kohtaamispaikan kuin laajemman verkoston tai hyvinvointialueen tasolla.

Järjestämme koulutuksia hyvinvointialuekohtaisesti yhteistyössä alueen kohtaamispaikkatoimintaa koordinoivien tahojen kanssa. Koulutukset on suunnattu yksittäisten kohtaamispaikkojen toimijoille sekä kohtaamispaikkatoimintaa koordinoiville ja johtaville tahoille. Koulutus sopii sekä ammattilaisille että vapaaehtoisille. Koulutuksen jälkeen olemme tarvittaessa hyvinvointialueen tukena arviointien käynnistämisessä.

Valtakunnallinen verkosto koulutuksen käyneille

Koulutuksen käytyäsi voit liittyä koulutuksen käyneiden valtakunnalliseen verkostoon ja osallistua vertaistapaamisiin, joita järjestetään kaksi vuosittain. Verkoston tavoitteena on:

  • jakaa ajatuksia kohtaamispaikkatoiminnan vertais- ja itsearviointityökalun käytöstä.
  • kuulla muiden kohtaamispaikkatoimijoiden kokemuksia siitä, miten he käyttävät arviointityökalua käyttävät yksittäisten kohtaamispaikkojen tai laajemman alueen (esim. hyvinvointialueen tai kunnan) kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tukena.
  • saada vertaistukea, keskustella ja jakaa kokemuksia siitä, miten kukin voi omalla alueellaan edistää ja vahvistaa vertais- ja itsearviointityökalun käyttöä.
Pieni lapsi istuu isänsä sylissä ja osoittaa kameraan päin. Molemmat hymyilevät.

Kuva: Laura Vesa

Arviointimalli tiivistettynä

Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuosituksessa on kiteytetty perheiden kohtaamispaikan vertais- ja itsearviointimalli ja sen hyödyntäminen eri tasoilla.

Toimintasuosituksen avulla voidaan tutustua vertaisarviointimalliin ja siihen, kuinka se hyödyntää työkaluna niin kohtaamispaikkatoimintaa kehittäviä työntekijöitä ja vapaaehtoisia, kuin toimintaa koordinoivia ja johtavia tahoja.

Tutustu toimintasuositukseen.

Nuori, oranssipaitainen poika leikkii ulkona isolla, keltaisella pallolla, joka peittää kuvassa hänen päänsä kokonaan.

Kuva. Laura Vesa

Kohtaamispaikan arviointimateriaalit

 

Sulje