Hyppää sisältöön

Osallisuusviikko 2022

Osallisuusviikko 2022

Osallisuusviikkoa vietetään jälleen syksyllä 2022. Viikon aikana eri toimijat esittelevät osallisuutta lisääviä toimia, osallisuustutkimuksen tuloksia ja tietoa eri ihmisryhmien osallisuudesta.

Osallisuusviikolle voi ottaa osaa vapaasti ja tapahtumista ja tiedoista voi viestiä somessa aihetunnisteella #osallisuusviikko. Tilaisuuksia järjestävät muun muassa THL:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Sokra-koordinaatiohanke sekä Lastensuojelun Keskusliitto.

Perheet keskiöön! –toiminta haastaa sinut mukaan osallisuusviikkoon

Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön -toiminta haluaa edistää perheiden osallisuutta palveluissa. Perheiden tulee olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä perhekeskustoimintaa. Siksi nostamme perheiden ääntä esiin ja pyrimme varmistamaan, että perhekeskukset rakennetaan perheiden tarpeita vastaaviksi.

Viikon aikana tuomme esille erilaisia käytäntöjä, työtapoja ja malleja joiden avulla perheiden osallisuutta voidaan edistää.

  • Haastamme sinut mukaan jakamaan hyviä, osallisuutta lisääviä käytäntöjä ja malleja. Ilmianna hyvä työkalu tai toimintamalli, jonka olette kehittäneet tai jota käytätte lasten ja perheiden kanssa toimiessanne.
  • Kerro, mitä uutta tietoa tai ymmärrystä olet saanut lapsia, nuoria tai perheitä kuulemalla.
  • Tarjoamme edelleen aikaisemmilta vuosilta tuttuja kyselylomakkeita (kyselyt vanhemmille ja lapsille) kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön. Kyselyn avulla on mahdollista kartoittaa miten lasten ja perheiden palvelut ja tuki toimivat ja miten niitä tulisi kehittää. Mikäli haluat kyselylomakkeen käyttöönne, ole yhteydessä Kaisuun.
  • Tiedotamme näistä ja muista osallistumisen tavoista lisää elokuussa 2022.

Tutustu myös tuoreeseen Osallisuusviikon 2021 kyselyn tuloksia kokoavaan interaktiiviseen artikkeliimme! Kysyimme vanhemmilta, miten lasten & perheiden palvelut, tuki ja niistä tiedottaminen toimivat ja miten niitä pitäisi kehittää? Vanhempien vastaukset antavat arvokasta tietoa perheiden palvelujen ja perhekeskusten kehittämisen tueksi.

Tiedot

Aika
03. 10. 2022 - 07. 10. 2022
Sulje