Siirry sisältöön

Den vuxna är det allra viktigaste stödet och tryggheten i barnets liv – fira en nykter jul till-sammans med ditt barn!

I finländska familjer upplevs situationer där vuxna uppträder betydligt berusade i barnens närvaro 2,2 miljoner gånger varje år. Detta betyder att alkohol är en del av livet för 6 000 barn varje dag. Det är beklagligt vanligt också på julen. Därför är det är allt viktigare att den vuxna befolkningen tänker på barnens välmående och prioriterar den också under högtider. Det är något som barnen förtjänar.

Nyktra jular, precis som andra fester, har stor betydelse för barnets balanserade utveckling och positiva framtidsförväntningar. Det är viktigt att familjer tillbringar mycket tid tillsammans så att barnet får växa upp omgivet av trygghet och omsorg både till fest och vardag. Det tryggar att barnet får en god bas för sin uppväxt och bra utgångspunkter för hela livet.

Kampanjen En nykter jul – för barnens skull, som nu ordnas för 19 gången, understryker de vuxnas ansvar för barnens hälsa och välmående. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en jul som erbjuder barnen tryggt och ansvarsfullt sällskap.

Den riksomfattande kampanjen syns i november–december i olika medier och verksamhetsmiljöer. Cirka 10 000 kampanjaffischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningar, daghem, skolor, bibliotek, kommunala verksamhetsställen och i föreningars och församlingars verksamhetslokaler. Yle sänder kampanjens tv-informationsinslag vecka 51 på kanalerna Yle TV1 och Yle Fem. Kampanjmaterialet (affisch och banners på finska och svenska) får användas fritt, och det finns att ladda ned på kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

Ett sporrande exempel är Lea Ansamaas bloggtext Anna lapselle raitis joulu – tai koko elämä (”En nykter jul – för barnens skull – eller ett helt nyktert liv”) i bloggen Tähtien tuiketta 5.10.2016. Lea Ansamaa är informatör vid Uleåborgs stad och hon fick priset för årets nykterhetsgärning år 2016.
http://tahtientuiketta.blogspot.fi/2016/10/anna-lapselle-raitis-joulu-tai-koko.html

Kampanjens tv-informationsinslag, affischer och banners kan laddas ned på adressen:
www.annalapselleraitisjoulu.fi

År 2016 genomförs En nykter jul – för barnens skull av Nykterhetens Vänner rf tillsammans med A-kiltojen Liitto ry, A-klinikstiftelsen/projektet Glasskör barndom, ASH Finland rf, Centralförbundet för Barnskydd, Eesti Karskusliit – Viron Raittiusliitto, Elämäni Sankari ry, ETRA-liitto, Finlands föräldraförbund, Finlands hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Helsingfors stad social- och hälsovårdsverk, Helsingin Kouluraittiuspiiri ry, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Kvinnogården, Lära för Livet Stiftelse, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nuorten Ystävät ry, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Barnbyar Finland, Tehy och Yle.

Mer information:
Marko Kailasmaa                                  tfn 040 455 4356
Nykterhetens Vänner rf                        marko.kailasmaa@raitis.fi
www.annalapselleraitisjoulu.fi               @RYYSTAVAT

www.raittiudenystavat.fi                        https://fi-fi.facebook.com/RaittiudenYstavat