Siirry sisältöön

Elämää uusperheessä

Uusperhe on perhe, jossa kaksi aikuista perustaa perheen, ja jossa vain toisella tai molemmilla on entuudestaan lapsi/lapsia.

Vanhemmuuden erilaiset roolit

Uusperheessä vanhemmuus ja parisuhde kulkevat rinnakkain alusta alkaen, koska ainakin toinen aikuisista on jo vanhempi. Kun uuspari aloittaa perhe-elämän, astuu toinen puoliso vanhemmuuteen eri-ikäisille lapsille ilman yhteistä historiaa. Puolisot joutuvat tasapainottelemaan vanhemman roolin ja puolison roolin kanssa mikä voi joskus aiheuttaa keskinäisiä konflikteja.

Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hän saa itse luoda ja määritellä suhteensa kaikkiin osapuoliin.

Uusperheen lapsella saattaa olla kolmenlaisia sisaruksia. Biologisten täyssisarusten lisäksi voi olla sisko- tai velipuolia. Lapsi voi saada myös ns. uussisaruksia, jotka ovat äiti- tai isäpuolen edellisestä liitosta. Parhaimmillaan uusperhe tarjoaa lapselle kokemuksen isommasta lapsiyhteisöstä, jossa voi rauhassa harjoitella erilaisia ihmissuhdetaitoja.

Vauvan syntymä on lapselle tärkeä asia, mutta se voi herättää myös ristiriitaisia tunteita ja pelkoa siitä, ettei toinen vanhempi hyväksy tilannetta. Raskaus ja vauvan syntymä voi herättää vielä voimakkaita tunteita entisissä puolisoissa.

Suomen Uusperheiden Liitto ry on valtakunnallinen uusperheiden järjestö, jonka toiminnan kohderyhmänä ovat uusperheiden vanhemmat ja uusperheiden kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.

Suomen Uusperheiden Liitto ry tarjoaa:

Vanhemmille:

Luentoja uuspareille

Pari- ja perheterapiaa uusperheille

Parisuhdekurssit

Uusperhelomat

Vertaisryhmät

Lisätietoa: http://supli.fi/

Ammattilaisille:

Koulutusta ammattilaisille

Lisätietoa: http://supli.fi/

Suomen Uusperheiden Liitto ry on osa monimuotoiset perheet-verkostoa: http://www.monimuotoisetperheet.fi/