Siirry sisältöön

Kaikki keinot käyttöön lasten alkoholinkäytön vähentämiseksi

Kaikenlaisen alkoholimainonnan kieltäminen on perusteltua lasten ja nuorten suojelemiseksi.

Lastensuojelun Keskusliitto on yksi järjestöistä, joilta sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kantaa lakiesitykseen alkoholimainonnasta. Lakiesitys rajoittaisi entisestään alkoholin mainontaa ja markkinointia.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lakiehdotuksessa esitettyä alkoholimainonnan ja markkinoinnin rajoittamista, mutta toivoo siihen myös tiukennuksia.

Keskusliiton mielestä alkoholilainsäädännöllä tulee johdonmukaisesti tavoitella lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta.

– Kaikki lapset ja lapsiperheet hyötyvät välittömästi kaikista toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää alkoholin käytön myönteisiä mielikuvia ja sitä kautta vähentää kokonaiskulutusta, kertoo Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro.

Keskusliitto on erityisen huolestunut nuorten alkoholinkäytön lisääntymisestä. Raittiiden nuorten osuus on viime aikoina pienentynyt, ja erityisesti nuorten tyttöjen alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Myös naisten käyttämän alkoholin määrä on kuusinkertaistunut vuosien 1968–2008 aikana, ja Suomessa syntyy vuosittain noin 600 lasta, joilla on alkoholinkäytöstä johtuvia vakavia vaurioita.

– Meidän on ajateltava seuraavia sukupolvia ja pystyttävä vaikuttamaan lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön sekä erityisesti tyttöjen alkoholinkäytön seurauksiin.

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa kieltää alaikäiset tavoittavan alkoholimainonnan kokonaan televisiossa, radiossa, internetissä, sosiaalisessa mediassa, lehdissä sekä elokuvateattereissa.

Lakiluonnoksessa esitetty televisiomainonnan aikarajoituksen myöhentäminen ei keskusliiton mielestä ole riittävä.

– Ehdotus siirtäisi mainonnan alkamaan klo 23.00. Emme usko, että kahden tunnin siirrolla on kovinkaan suurta merkitystä. Täyskielto sekä televisiossa, että radiossa on parempi vaihtoehto, jolla oikeasti on vaikutusta lasten ja nuorten alkoholikäyttäytymiseen. Tutkimustieto on kiistattomasti varmistanut, että alkoholin mainonta aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista, ja lisää sen käyttöä, painottaa Sauro.

Keskusliitto esittää myös, että alkoholimainonta kielletään kokonaan lasten ja nuorten arkielämän ympäristöissä, ulkomainoksissa, mainosvälineissä sekä tapahtumissa, mitkä tavoittavat suuren määrän lapsia ja nuoria.

– Pelkkä esitetty rajoittaminen ei riitä. Lasten ja nuorten elinympäristöjä ei voida mitenkään erottaa aikuisten elinympäristöistä. Nuoret viettävät vapaa-aikaansa usein kauppakeskuksissa ja huoltoasemilla, missä mainonta on yleistä, korostaa Sauro.

Mainonnan rajoittaminen lisäksi tarvitaan muitakin toimia. Lapsille ja nuorille tulee myös entistä aktiivisemmin kampanjoida alkoholin terveyshaitoista ja sosiaalisista seurauksista.

– Lastensuojelijan näkökulmasta meillä ei ole kuin yksi vaihtoehto. Kaikki toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa alkoholin käytön vähenemiseen, tulee ottaa käyttöön, Sauro jatkaa.

Lisätietoja:

Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen
puh. 044 329 0029
hanna-mari.savolainen@lskl.fi

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija


044 329 0029

Työskentelen viestinnän asiantuntijana ja vastaan työssäni lapsen oikeuksien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lapsen oikeuksien viestintäverkoston koordinoinnista.