Siirry sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti: Ennaltaehkäisevät eropalvelut uhattuina

Pääkaupunkiseudun kuntien heikkenevät talousnäkymät ja sosiaalipuolen säästötavoitteet voivat viedä lapsiperheiltä uudet ennaltaehkäisevät ja hyödyllisiksi todetut eroneuvontapalvelut ja eronneiden vanhempien vertaisryhmät.

Huoli palveluiden leikkauksista nousi esille viime perjantaina Lastensuojelun Keskusliiton seminaarissa, johon osallistui puolen sataa lastensuojelujärjestöjen ja pääkaupunkiseudun kuntien eropalvelujen asiantuntijaa.

– Neuvontapalvelut ja erovanhemmille tarjottu tuki pystyvät varsin hyvin vähentämään lapsen menetyksiä erotilanteessa. Ne ovat tärkeitä myös yhteishuollon sujuvuuden kannalta, korostaa projektijohtaja Heikki Koiso-Kanttila Lastensuojelun Keskusliitosta.

Samalla kun valtio elvyttää talouselämää, tulisi kunnallisten päättäjien huolehtia lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen resursoinnista ja saatavuudesta. Kunnat tekevät valtuustokausittain lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jossa juuri ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen tulisi olla painopisteenä.

– Palveluiden leikkauksista kärsivät usein ensimmäisinä lapset. Kokemus ja tutkimus ovat osoittaneet, että taantuman aiheuttamat taloudelliset ongelmat koettelevat myös perheen ihmissuhteita. Ennaltaehkäisevillä eropalveluilla voidaan tulevaisuudessa säästää huomattavasti mm. lasten mielenterveyspalveluissa.

Lastensuojelun Keskusliitto julkisti eronneille vanhemmille suunnatun oppaan seminaarissa. Vanhemman oppaasta saa tukea ja neuvoja erotilanteeseen erityisesti lapsen näkökulmasta. Oppaassa kerrotaan miten puhua lapselle erosta, miten turvata yhteydet molempiin vanhempiin, mitä sopimuksia tarvitaan ja mistä vanhempi saa apua omaan jaksamiseen ja erotunteiden läpikäymiseen. Opas on tarkoitettu kuntien käyttöön asiakkaille jaettavaksi. Myös vanhemmat voivat tilata opasta suoraan osoitteesta www.lskl.fi

Lisätietoja ennaltaehkäisevistä eropalveluista ja Vanhemman oppaasta:

projektijohtaja Heikki Koiso-Kanttila
Lastensuojelun Keskusliitto / Neuvo-projekti
040 589 4441
heikki.koiso-kanttila@lskl.fi

Neuvo-projekti (2005−2009) on Lastensuojelun Keskusliiton lapsiperheen eropalvelujen kehittämishanke, jonka päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja lapsen menetysten minimoiminen vanhempien erotessa. Projektissa on kehitetty eron varhaiseen vaiheeseen Eroneuvo- ja Vanhemman neuvo – palvelut, joilla tuetaan eroavien puolisoiden erosta selviytymistä, eron jälkeistä vanhemmuutta ja vanhempien keskinäistä yhteistyötä lapsen asioissa. Palvelujen vetäjiksi koulutetaan eroperheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Palveluja juurrutetaan parhaillaan pääkaupunkiseudulle ja Varsinais-Suomeen. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta. www.eroneuvo.fi