Siirry sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti: Eroamisen tapa vaikuttaa vanhemmuuteen ja lapsen selviämiseen

Mitä enemmän vanhemmat pystyivät suunnittelemaan parisuhteen päättymistä yhdessä, sitä paremmin he pystyivät kantamaan vastuuta lasten selviytymisestä ja hyvinvoinnista erossa ja eron jälkeen. Tämä käy ilmi Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projektin julkaisemassa tutkimuksessa Ero haastaa vanhemmuuden.

− Tutkimuksen keskeinen löytö oli, että eroamisen tavoilla on suora vaikutus vanhempana olemiseen ja vanhemmuuden kokemuksiin eron jälkeen. Mitä nopeampi tai yllätyksellisempi vanhempien ero oli, sitä haasteellisemmaksi eron jälkeinen yhteinen vanhemmuus muodostui, tutkija Aino Kääriäinen toteaa.

Tutkimus pohjautuu 17 vanhemman haastatteluihin. Tutkimusta varten heitä pyydettiin kertomaan kokemuksiaan vanhemmuudestaan erossa ja eron jälkeen.

Tukea ammattilaisille

Vanhempien ero herättää tunteita myös lapsen kanssa työskentelevissä ammattilaisissa. Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projektin julkaisema opas Ero lapsiperheessä – Miten tukea lasta ja vanhempia? on tehty varhaisen tuen työntekijöille, jotka omassa työssään joutuvat tekemisiin lapsiperheiden eroihin liittyvien kysymysten kanssa.
– Oppaassa annetaan ohjeita ja neuvoja asioiden puheeksi ottamiseen, perheen ja lapsen tukemiseen sekä selvennetään ammatillisuuden rajoja perheen kriisitilanteessa. Vaikka perustyönä ei olisi eroauttaminen, vanhempien ero herättää tunteita myös lapsen kanssa työskentelevässä ammattilaisessa, oppaan kirjoittaja Riikka Koskela sanoo.

Opas vastaa monen ammattilaisen odotuksiin ja tarpeeseen saada välineitä omaan työhönsä lapsiperheiden erojen yleistyessä. Oppaan lisäksi projektissa on kehitetty koulutus varhaisen tuen työntekijöille.

Julkistamistilaisuus Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä Jyväskylässä 7.10.2008 klo 18.45−19.30. Paviljonki, Messukatu 10, 40100 Jyväskylä (ylälämpiö, 2. krs). Lehdistö on tervetullut julkistamistilaisuuteen.

Aino Kääriäinen: Ero haastaa vanhemmuuden (2008)

Riikka Koskela: Ero lapsiperheessä – Miten tukea lasta ja vanhempia? (2008)

Lisätiedot:

tutkija Aino Kääriäinen p. 0400-938 518, aino.kaariainen@lskl.fi
eropalvelujen kehittäjä Riikka Koskela p. 040-820 4296, riikka.koskela@lskl.fi
projektijohtaja Heikki Koiso-Kanttila 040-589 4441, heikki.koiso-kanttila@lskl.fi

Neuvo-projekti (2005−2009) on Lastensuojelun Keskusliiton lapsiperheen eropalvelujen kehittämishanke, jonka päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja lapsen menetysten minimoiminen vanhempien erotessa. Projektissa on kehitetty eron varhaiseen vaiheeseen Eroneuvo- ja Vanhemman neuvo – palvelut, joilla tuetaan eroavien puolisoiden erosta selviytymistä, eron jälkeistä vanhemmuutta ja vanhempien keskinäistä yhteistyötä lapsen asioissa. Palvelujen vetäjiksi koulutetaan eroperheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Palveluja juurrutetaan parhaillaan pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta. www.eroneuvo.fi