Siirry sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti: Varhainen tuki eroperheille ehkäisee huoltoriitoja

Useiden satojen lasten hyvinvointi vaarantuu Suomessa joka vuosi vakavasti, kun vanhemmat päätyvät riitelemään lapsensa huollosta ja tapaamisista käräjäoikeudessa.

– Lapsen edun kannalta on tärkeää, että perheen mahdollinen avuntarve erotilanteessa havaitaan riittävän ajoissa ja perhe ohjataan oikean avun piiriin, korostaa eropalvelujen kehittäjä Riikka Koskela Lastensuojelun Keskusliitosta.

Tukemalla vanhempia eron varhaisessa vaiheessa voidaan turvata lapsen hyvinvointi ja estää vanhempien välien kärjistyminen huoltoriidaksi.

– Eron kaltainen kriisi voi helposti viedä vanhemmilta normaalin elämänhallinnan ja erilaiset pelot ja uhkakuvat saavat liikaa valtaa. Vanhemmat voivat pelätä menettävänsä lapsensa erossa ja saattavat ylireagoida, kertoo Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projektin johtaja Heikki Koiso-Kanttila.

Parisuhteen problematiikka ja vanhemmuus täytyy erottaa

Erokriisissä on tavallista nähdä entinen puoliso mahdollisimman negatiivisessa valossa. Parisuhteen problematiikan erottaminen vanhemmuudesta on tärkeää.

– Eroperheiden varhainen tukeminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että vanhempia autetaan ymmärtämään ja näkemään entinen puoliso hyvänä vanhempana huolimatta siitä, että itse parisuhde ei enää toimi. Vaikka parisuhde on menetetty, on lapsen etu, että puolisoilla on toimiva keskinäinen kommunikaatio vanhemmuuden tasolla, painottaa Koiso-Kanttila.

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projektissa on vuosina 2006–2008 tehty työtä Turun seudun eropalvelujen parantamiseksi. Eronneille ja eroa harkitseville tarkoitettu Erovanhemmuus-teemailta on kehitetty ja vakiinnutettu yhdessä järjestöjen kanssa. Turun ympäristökunnat ovat puolestaan olleet mukana kehittämässä neuvolan, päivähoidon ja koulun työntekijöille tarkoitettua Ero lapsiperheessä – miten tukea lasta ja vanhempia? – koulutusta. Samanlaisia palveluita on kehitetty myös pääkaupunkiseudulla.

– Vertaistuki on meidän palveluissa tärkeässä asemassa. Saman kokeneilta vanhemmilta on asioita usein helpompi ottaa vastaan kuin ammattilaisilta. Työ on paljon ihmisten ajatteluun ja tunteisiin vaikuttamista. Me pyrimme tuomaan esille toiveikkuutta ja hyviä toimintamalleja, joiden avulla vanhemmat itse voivat tehdä rakentavia, ja lapsen edun kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsen selviämiseen erosta vaikuttaa suuresti tapa millä vanhemmat eroavat, muistuttaa Koiso-Kanttila.

Apu tulee usein liian myöhään

Riikka Koskela kiertää ympäri maata jakamassa Turun seudulla koottua tietoa peruspalveluissa toimiville työyhteisöille. Koulutuskalenteri on täynnä lähes vuodeksi eteenpäin. Tiedontarve on suuri.

– Osa eroavista perheistä jää kuitenkin edelleen vaille tarvitsemaansa apua ja tukea, muistuttaa Koskela. Palveluihin on pitkät jonot ja apu tulee usein liian myöhään. Sopivia palveluita ei nykyisin ole riittävästi tarjolla.

Koskelan mukaan eroperheen palvelut ovat meillä myös aivan liian hajallaan.

– Tarvitsemme nykyistä parempaa auttajien välistä yhteistyötä, jotta pystyisimme turvaamaan perheille mahdollisimman monipuoliset palvelut.

Neuvo-projektin seminaari ”Ero on yhteinen asia”
Aika: torstai 6.11.2008 klo 10.00−16.00
Paikka: Pharmacity, auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4 B, Turku
Ohjelma www.eroneuvo.fi

Lisätiedot:

eropalvelujen kehittäjä Riikka Koskela
040 820 4296
projektijohtaja Heikki Koiso-Kanttila
040 589 4441.

Neuvo-projekti (2005−2009) on Lastensuojelun Keskusliiton lapsiperheen eropalvelujen kehittämishanke, jonka päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja lapsen menetysten minimoiminen vanhempien erotessa. Projektissa on kehitetty eron varhaiseen vaiheeseen Eroneuvo- ja Vanhemman neuvo – palvelut, joilla tuetaan eroavien puolisoiden erosta selviytymistä, eron jälkeistä vanhemmuutta ja vanhempien keskinäistä yhteistyötä lapsen asioissa. Palvelujen vetäjiksi koulutetaan eroperheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Palveluja juurrutetaan parhaillaan pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta. www.eroneuvo.fi