Siirry sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti: Vertaistuella uusia näkökulmia vanhemmuuteen

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti on järjestänyt vertaistukiryhmiä eronneille vanhemmille jo vuodesta 2006. Tänä syksynä ryhmiä alkaa 17 paikkakunnalla. Ryhmät koetaan erittäin myönteisiksi. Kaikki ryhmiin osallistuneet vanhemmat suosittelevat ryhmiä muille. Osa vanhemmista ehdottaa niitä jopa pakollisiksi alaikäisten lasten vanhemmille.

Ryhmien asiakaspalautteita tutkinut kehittävä tutkija Aino Kääriäinen Kuopion yliopistosta kertoo vanhempien saaneen ryhmistä uudenlaisia näkökulmia sekä ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin.

– Se on merkittävää, sillä ryhmiin on hakeutunut erityisesti vanhempia, jotka haluavat tukea vanhemmuuteensa ja joilla oli huoli lapsista.

Kahdeksan kertaa kokoontuvat ryhmät ovat ammattilaisten ohjaamia, ja ne sisältävät teemoitetun ohjelman. Ryhmien tarkoituksena on auttaa vanhempia ymmärtämään, että erossa on aina kaksi selkeästi erillistä prosessia. Ensimmäinen on parisuhteen päättäminen. Toisessa prosessissa entisen puolison kanssa on rakennettava aivan uudenlainen tapa huolehtia lapsesta ja olla vanhempi.

– Se on iso ajattelutavan muutos, jota on usein helpompi pohtia ryhmässä muiden kanssa ja ammattilaisen ohjaamana, kertoo vertaistoiminnan kehittäjä Riitta Mykkänen-Hänninen Lastensuojelun Keskusliitosta.

– Ryhmissä ei keskustella erosta pelkästään yleisellä tasolla. Ohjaajalla on tärkeä rooli viedä keskustelua eteenpäin, pois esimerkiksi eron syyllisten etsimisestä.

Molempien sukupuolien ääni esille

Erossa luodaan usein vahvoja stereotypioita vastakkaisesta sukupuolesta. Erityisen tärkeäksi onkin koettu, että ryhmiin osallistuu sekä miehiä että naisia.

– Äidillä, jonka luona lapset asuvat, on usein mielikuva ”vapaana hilluvasta” isästä. Mielikuva voi muuttua kun hän näkee harvemmin lapsiaan tapaavan isän, jolla on kouriintuntuva ikävä lapsiaan koko ajan. Isä puolestaan voi olla kateellinen äidille, joka saa nauttia arjesta lasten kanssa. Ymmärrys entistä puolisoa kohtaan voi lisääntyä kun hän tapaakin väsyneen äidin, jonka harteilla vastuu on koko ajan, selvittää Mykkänen-Hänninen.

– Ryhmä ei kuitenkaan ole mikään temppuryhmä, jonka jälkeen kaikki muuttuu helpommaksi, muistuttaa Mykkänen-Hänninen.

– Oleellista on, että vanhempi ymmärtää miksi on tärkeää olla kaatamatta parisuhteen aikaisia pettymyksiä lapsen kannettavaksi sekä pyrkiä omalla käytöksellään tukemaan lapsen ja toisen vanhemman suhdetta.

8-vuotiaan pojan isä Matti* kävi Vanhemman neuvo -ryhmän viime talvena kun erosta oli kulunut reilu vuosi. Poikansa kanssa kahdestaan asuvaa Mattia ryhmässä käydyt keskustelut auttoivat pohtimaan asioita lapsen näkökulmasta.

– Useinhan sitä aikuinen erotessaan ajattelee vain itseään. Vertaisryhmässä tutustuu erilaisiin ihmisiin ja kohtaloihin ja saa asioihin toisenlaisenkin näkökannan. Asioita jakamalla oma henkinen taakka myös kevenee.

– Keskustelujen kautta avartuu pikkuhiljaa myös lapsen näkökulma. Sitä kautta olen oppinut miettimään omia tekemisiäni sen kannalta miten lapsi siihen suhtautuu, Matti pohtii.

Tänä syksynä maksuttomia Vanhemman neuvo -ryhmiä alkaa 17 paikkakunnalla ympäri Suomea. Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.eroneuvo.fi

Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä on tarkoitettu eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Ryhmien toiminnasta kerättiin asiakaspalautetta vuosina 2006–2009 yhteensä 37 ryhmästä, ja 172 vanhemmalta. Osallistujista 24 prosenttia oli miehiä, ja 76 prosenttia naisia. Vastaajilla oli yhteensä 336 lasta. Yli 90 prosentilla vastaajista oli yhteishuoltajuus. Suurin osa vanhemmista kertoi tapaavansa lapsiaan joka päivä tai lähes joka päivä. Kooste asiakaspalautteesta luettavissa www.eroneuvo.fi

* Haastateltavan nimi muutettu.

Lisätietoja:

Lastensuojelun Keskusliitto
Neuvo-projekti
Vertaistoiminnan kehittäjä
Riitta Mykkänen-Hänninen
puh. 050 359 1212
riitta.mykkanen-hanninen@lskl.fi

Neuvo-projekti (2005−2009) on Lastensuojelun Keskusliiton lapsiperheen eropalvelujen kehittämishanke, jonka päämääränä on lapsen aseman turvaaminen ja lapsen menetysten minimoiminen vanhempien erotessa. Projektissa on kehitetty eron varhaiseen vaiheeseen Eroneuvo- ja Vanhemman neuvo – palvelut, joilla tuetaan eroavien puolisoiden erosta selviytymistä, eron jälkeistä vanhemmuutta ja vanhempien keskinäistä yhteistyötä lapsen asioissa. Raha-automaattiyhdistys tukee hanketta. www.eroneuvo.fi