Siirry sisältöön

Perheen tukeminen, kun vanhemmalla on kehitysvamma tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia

Jotkut vanhemmat tarvitsevat oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksien vuoksi tukea ja apua lapsien hoitamiseen, kasvattamiseen ja jokapäiväisestä arjesta selviytymiseen. Tällaisia tilanteita voivat aiheuttaa esimerkiksi kehitysvamma, laaja-alaiset oppimisvaikeudet, neuropsykiatrinen vamma tai aivovamma.

Vamma tai vaikeus voi vaikeuttaa ajan käsittämistä, toiminnan suunnittelua ja organisointia, lukemista ja kirjoittamista. Se voi aiheuttaa hitautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä vaikuttaa muistiin, ymmärrykseen ja tilanteiden arviointiin ja harkintaan. Vaikutus on yksilöllinen.

Jos vanhemmalla on ymmärryksestä tai käsityskyvystä johtuvaa erityisen tuen tarvetta, se ei tarkoita, että lapsikin olisi erityisen tuen tarpeessa. Kansainvälisten tutkimustulosten perusteella suurin osa edellä mainittujen vanhempien lapsista ei ole kehitysvammaisia ja että he saavuttavat paremmat älylliset taidot kuin vanhempansa.

Jos vanhempi hyväksyy itsensä ja osaa pyytää sekä ottaa vastaan tukea, hän selviytyy paremmin kuin erityistarpeensa salaava ja eristäytyvä vanhempi.

Vanhemmat kuitenkin harvoin kertovat vammoistaan neuvolassa tai sosiaalitoimistossa. He voivat pelätä tuen tarpeen paljastamisen vaikuttavan siihen, miten työntekijä suhtautuu heihin vanhempana ja asiakkaana.

Onnistuneen vuorovaikutuksen avaimet kehitysvammaisen vanhemman ja työntekijän välillä ovat luottamus, turvallisuus, selkeys, rauhallisuus, arvostus, ystävällisyys ja kärsivällisyys.

Tärkeää on antaa käytännöllistä tietoa oikeassa ympäristössä. Kohderyhmän vanhempien on vaikea soveltaa saamaansa tietoa, joten se tulee ymmärretyksi paremmin käytännön tilanteissa kuin viraston pöydän ääressä.

Jos asiakkaalla on oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia, työntekijän tulee

  • puhua selkeää, ymmärrettävää yleiskieltä
  • välttää vaikeita sanoja, esimerkiksi ammattisanoja
  • varata tarpeeksi aikaa ja rauhallinen tila
  • välttää monien asioiden käsittelyä yhtä aikaa
  • Varmistaa, että viesti ymmärrettiin oikein. Pyydä asiakasta esimerkiksi toistamaan omin sanoin
  • käyttää kuvia ja kertoa esimerkkejä, jotka auttavat vanhempia ymmärtämään
  • näyttää ”kädestä pitäen” mallia, miten pitää toimia
  • pyytää vanhempia harjoittelemaan ja näyttämään opetettu taito

Paljon materiaaleja ja lisätietoa aiheesta löytyy Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sivuilta

Videoita Youtubessa: Moniammatillista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää tukea perheelle kun vanhemmalla on kehitysvamma tai merkittäviä vaikeuksia oppimisessa.

Lähteet: Kehitysvammaisten tukiliitto ry ja Lastensuojelun käsikirja (THL)