Siirry sisältöön

Tavoittelemisen arvoinen huominen on parasta lastensuojelua

Jatkuvasti kasvava lasten ja nuorten pahoinvointi puhuu karua kieltään: lastensuojelun kokonaistilanne on Suomessa kestämätön. Pelkkä resurssien ja rahan lisääminen ei kuitenkaan auta. Nyt tarvitaan aivan uudenlaista ajattelua ja luovia ratkaisuja.

Valtakunnallisille lastensuojelupäiville Turkuun kokoontuu 12.−14.10.2010 lähes 1000 lastensuojelualan ammattilaista etsimään ratkaisuja erityisesti ehkäisevän lastensuojelun haasteisiin.

Ehkäisevän lastensuojelun avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja sitä toteutetaan kunnan perus- ja erityispalveluissa silloin kun perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Tavoitteena on edistää ja turvata lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta.

Erityisen tuen tarpeessa arvioidaan olevan Suomessa jo noin 10−13 % lapsiväestöstä. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleitten lasten määrä on noussut vuodesta 1996 vuoteen 2008 30 000:sta lähes 70 000:een. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut rajusti 1990-luvun laman jälkeen.

Samaan aikaan kun lastensuojelun käyttö on kasvanut, ovat kasvaneet myös siihen kohdennetut kuntien menot. Menot ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin palvelujen käyttö. Kodin ulkopuolisten sijoitusten osalta tämä tarkoittaa sitä, että keskimääräiset hoitovuorokauden kustannukset ovat kasvaneet.

– Kustannusten nousua voidaan selittää sijoitusten laitosvaltaistumisella, mutta myös yksikkökustannukset ovat nousseet, kertoo tutkija Antti Väisänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveys ja sosiaalitalouden yksiköstä.

Lastensuojelulakia myös rikotaan jatkuvasti esimerkiksi ylittämällä lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen tekemisestä määrättyjä määräaikoja.

– Lastensuojelutarpeen selvitysten lain mukainen käsittely ja määräajoissa pysyminen on välttämätön osa asiakkaiden oikeusturvaa ja lasten oikeutta erityiseen suojeluun. Varhainen puuttuminen antaisi parhaat mahdollisuudet ehkäistä näiden ongelmien kasvua, kertoo puolestaan ylitarkastaja Eine Heikkinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Pelkkä rahan lisääminen ei auta

Pelkkä rahan lisääminen ei kuitenkaan auta, eikä lastensuojelu yksin pysty näitä ongelmia ratkaisemaan.

– Tekoja tarvitaan paljon enemmän ja paljon aikaisemmin. Silloin emme puhu enää lastensuojelusta sanan varsinaisessa merkityksessä, painottaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro.

Sauro muistuttaa, että pienetkin korjaukset riittävän ajoissa voivat olla merkittäviä, ja niiden kustannukset ovat marginaalisia.

– Lapsia ja perheitä suojaavat tekijät syntyvät jo lapsen odotusajan ja ensimmäisten vuosien kokemuksista. Silloin luodaan usko omaan vanhemmuuteen ja kiintymys lapseen. Ne ovat niitä rokotuksia, joilla elämän myrskyistä selvitään. Tavoittelemisen arvoinen huominen on parasta lastensuojelua. Aikuinen jolla on unelmia, jakaa niitä myös lapsille, Sauro kertoo.

Yhteiskunnan vastuu on suuri, sillä yksinäisyys, köyhyys ja elämän harmaus ja näköalattomuus estävät näiden suojatekijöiden synnyn. Nuoret perheet tarvitsevat toimeentuloa, vertaisryhmiä ja tukea.

– Avainasemassa on lapsiystävällinen kulttuuri sekä yhteiskunta, joka tunnistaa tämän päivän perheiden monimuotoisuuden. Meidän on tunnettava pätkätyöläisten, monikulttuuristen, työttömien ja köyhien perheiden elämän todellisuus. Tätä analyysiä ei Suomessa ole vielä tehty, Sauro painottaa.

Nyt tarvitaan luovia ratkaisuja ja rohkeita näkökulmia

Amerikkalaisen Newsweek-lehden tekemän selvityksen mukaan Suomi on maailman paras maa. Mutta miltä Suomen sijoitus näyttäisi jos lapsista ja nuorista huolehtiminen olisi ollut yksi mittareista, kysyi kouluttaja Päivi Sinko, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

– Jos ongelmia oikeasti halutaan ehkäistä ennalta, tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua. Kyse on myös poliittisesta valinnasta: millaista hyvinvointia me haluamme ylläpitää ja kenen ehdoilla.

Ehkäisevän työn vahvistamiseksi tarvitaan sekä palvelujen uudelleenorganisointia, yhteistyötä ja innovointia sekä valtiollisella että kunnallisella tasolla. Myös yksilötasolla voisimme toimia toisin.

– Tutkijat ovat varoittaneet niin sanotun varhaisen puuttumisen vaaroista koska se voi johtaa lapsen tai nuoren leimaamiseen. Onko kuitenkin eettisesti perusteltua jättää puuttumatta siksi, että saattaa puuttua väärässä kohdassa? Minä väitän, että puuttuminen on välittämistä, Sinko painottaa.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät on lastensuojelualan suurin vuosittainen koulutustapahtuma.

Lastensuojelun Keskusliitto järjestää tapahtuman yhdessä Turun kaupungin ja Sosiaalijohto ry:n kanssa. Lue lisää: www.lskl.fi/turku2010

Lisätietoja:

Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen
Lastensuojelun Keskusliitto
puh. 044 329 0029
hanna-mari.savolainen@lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhdessä jäseniensä kanssa lapsia koskevaan päätöksentekoon ja yhdistää eri tahojen asiantuntemuksen. Liiton jäseninä on 94 järjestöä ja 36 kuntaa tai kuntayhtymää. Lisätietoja www.lskl.fi

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija


044 329 0029

Työskentelen viestinnän asiantuntijana ja vastaan työssäni lapsen oikeuksien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lapsen oikeuksien viestintäverkoston koordinoinnista.