Siirry sisältöön

Investoidaan lapsiin -aloite käynnissä Europarlamentissa

Europarlamenttiedustajat haastettu katkaisemaan lasten kokemaa köyhyyttä ja huono-osaisuutta.

Huolimatta monista yrityksistä ratkaista tilanne Euroopan unionin jäsenmaissa, yli neljäsosa lapsista (27,7 %) elää köyhyysriskissä tai riskissä syrjäytyä sosiaalisesti.  Yksitoista europarlamenttiedustajaa on nyt tehnyt aloitteen tukeakseen parlamentin kirjallista kannanottoa ”Investoidaan lapsiin” (42/2015). Kannanotossa Euroopan Komissiota kehotetaan luomaan erityisiä indikaattoreita köyhyysriskin tunnistamiseksi sekä kiirehtimään Investoidaan lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre -suosituksen käyttöönottoa.

Lastensuojelun Keskusliitto on kumppanina EU Alliance for Investing in Children -verkostossa, joka tukee aloitetta ja kehottaa europarlamentin edustajia allekirjoittamaan aloitteen. Jos parlamentin jäsenten enemmistö allekirjoittaa kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään eteenpäin.

Allekirjoittamalla kannanoton europarlamenttiedustajat ovat mukana katkaisemassa lasten kokemaa köyhyyttä ja huono-osaisuutta. Keskusliiton kehotukseen allekirjoittaa kannanotto on vastannut myöntävästi jo usea suomalainen europarlamenttiedustaja.

Lue lisää: http://www.eurochild.org/projects/investing-in-children/written-declaration-on-investing-in-children/

#investinginchildren