Siirry sisältöön

Anna ääni lapselle!

Kuntavaaleissa 9.4.2017 päätetään Suomen lasten kannalta suurista asioista. Monet keskeiset lapsiperheiden palvelut, kuten varhaiskasvatus ja peruskoulu, jäävät sote-uudistuksen jälkeenkin kuntiin. Lapsi- ja perhejärjestöt haluavat varmistaa, että vaaleissa valitaan päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edusta ja lapsivaikutusten arvioinnista koko vaalikauden ajan.

Kunta on lapsen ensisijainen elinympäristö ja kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan siihen, miten lapsi voi ja mitä mahdollisuuksia hänellä on tulevaisuudessa. Vaikka taloudellinen tilanne on tiukka, aikuisten velvollisuus on turvata lapselle hyvä arki.

Lapsiperheiden palvelut eivät ole kuluja, vaan investointeja, jotka tuottavat paremmin kuin mitkään muut investoinnit. Mitä viisaammin kunta huolehtii lapsistaan nyt tarjoamalla hyviä peruspalveluita, sitä vähemmän kustannuksia maksamme myöhemmin korjaavina toimina.

Lapsuutta ei kuitenkaan voi nähdä pelkkänä investointina, lapsuuden arvo on tässä ja nyt. Lapsella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa, osallistua ja tulla huomioiduksi päätöksenteossa. Näin lapsi myös kasvaa oman arvonsa tuntevaksi, osallistuvaksi ja yhteiskunnallisesti aktiiviseksi kansalaiseksi, ja jatkaa ylisukupolvista hyvinvointia.

Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kaikessa päätöksenteossa. Lapsen terveyteen, asumiseen, liikkumiseen, osallisuuteen sekä tasa-arvoon liittyvien päätösten lisäksi lapsivaikutusten arviointi pitää tehdä myös lapsiin välillisesti vaikuttavissa päätöksissä, kuten perheiden toimeentuloon ja palveluihin, yhteisöön ja alueeseen liittyvissä asioissa.

Lapsivaikutusten arviointiin sekä lapsibudjetointiin on jo olemassa toimivia malleja. On myös hyviä esimerkkejä kunnista, jotka ovat ottaneet näitä työkaluja käyttöönsä.

Lapsi- ja perhejärjestöt nostavat yhteisellä kunnallisvaalikampanjallaan esiin lapsen ääntä, jotta kaikissa kunnissa muistettaisiin panostaa lapsiin ja samalla Suomen tulevaisuuteen. Kampanja levittää tietoa ja hyviä esimerkkejä muun muassa sosiaalisen median kanavissa sekä vapaaehtoisista koostuvien Ääni lapselle -agenttien avulla.

Kuntavaalit ovat lapsivaalit, joissa lapsen äänen on kuuluttava kirkkaana!

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Juuli Hurskainen, p. 050-3533480, juuli.hurskainen@lskl.fi