Siirry sisältöön

Kansalaiset torjuvat poikien ympärileikkauksen

Kansa torjuu selkeästi poikalasten ympärileikkauksen. 80 prosenttia suomalaisista vastustaa sosiaali- ja terveysministeriön kaavailemaa ympärileikkausten laillistamista Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on luonnosteltu lakiesitys, joka sallisi poikien ympärileikkauksen uskonnollisin ja kulttuurisin perusteluin. Esityksen mukaan perusteita ei kontrolloitaisi, pelkkä vanhempien ilmoitus riittäisi.

Suomalaiset sallisivat ympärileikkauksen ainoastaan aikuisille, joka teettää sen itselleen. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista sallisi ympärileikkauksen tekemisen lapselle. Vastaajista 13 prosenttia ei osannut tai halunnut vastata kysymykseen.

Tiedot ilmenevät Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Kyselyyn vastasi noin tuhat henkeä syyskuun lopulla. Vastausten virhemarginaali on kaksi prosenttia kumpaankin suuntaan.

Lastensuojelun Keskusliitto ja muun muassa Suomen Lääkäriliitto ovat pitkään vastustaneet uskonnollisin perustein tehtäviä lasten sukupuolielinten leikkauksia. Ne katsovat ympärileikkauksen loukkaavan yksilön koskemattomuutta ja mahdollisuutta päättää omasta ruumiistaan. Leikkaukset aiheuttavat lapselle tarpeettomia terveydellisiä riskejä sekä pysyvän vamman. Lääkäriliiton mukaan leikkauksiin sisältyy haittoja ja riskejä ja ne ovat lääkärin etiikan vastaisia

– Uskonnonvapaus ei perustuslainkaan mukaan oikeuta loukkaamaan toisen ihmisen koskemattomuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön hanke on ristiriidassa lapsen oikeuksien kanssa. Se veisi toteutuessaan lain suojan kaikilta suomalaisilta pojilta, tutkija Heikki Sariola Lastensuojelun Keskusliitosta painottaa.

Sariola muistuttaa, että myös kuritusväkivaltaa puolustettiin aikoinaan uskontoon vedoten. Poliisi ja syyttäjä puolestaan ovat käsitelleet ympärileikkaustapauksia lapsen törkeinä pahoinpitelyinä. Tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa on käsittelyssä alaikäisen pojan ympärileikkaustapaus.

– On erittäin myönteistä, että poliisi ja syyttäjä ovat aktivoituneet tässä asiassa. Heillä on myös kansalaisten laaja tuki, Sariola toteaa.

– Suomessa on nyt valmiutta astua maailmanlaajuisestikin aivan kärkeen lapsen oikeuksien puolustamisessa. Lapsen ruumiillista koskemattomuutta tulee suojella kaikissa yhteyksissä, toteaa ohjelmapäällikkö Seppo Sauro Lastensuojelun Keskusliitosta.

Myös ensi vuonna 20 vuotta täyttävä kansainvälinen Lapsen oikeuksien sopimus vaatii valtioita estämään lapsen terveyttä vahingoittavat perinnäiset tavat. Ympärileikkausten vastustaminen on osittain seurausta siitä, että lapsen oikeudet tiedostetaan aiempaa paremmin.

– Tätäkin taustaa vasten ministeriön hanke on kummallinen. Leikkauksiin liittyviä komplikaatioriskejä ei voida ratkaista hallitulla vammantuottamisella, vaan leikkaukset on estettävä kokonaan, Sariola painottaa.

Ympärileikkaustraditio on vanhempi kuin uskonnot, joihin se liittyy. Sukupuolielinten silpomistraditioita esiintyy myös juutalaisuuden ja islamin ulkopuolella. Yhteistä traditioille on lapsen sukupuolielinten eriasteinen vaurioittaminen.

Lisätietoja:

Tutkija Heikki Sariola
Lastensuojelun Keskusliitto
puh. (09) 3296 0216, 040 729 1101
heikki.sariola@lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto toimii yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana lapsia koskevassa päätöksenteossa. Keskusliitto luotaa yhteiskuntaa lapsen ja lastensuojelun näkökulmasta ja on lastensuojelun vastuullinen kehittäjä. Liiton jäseninä on 85 järjestöä ja 35 kuntaa tai kuntayhtymää.