Siirry sisältöön

Lapsen oikeuksien viestintää tehostetaan

Lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän toimeenpanon ja seurannan koordinaatiosta vastaa jatkossa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lapsiasianeuvottelukunta yhdessä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.

Koordinaatiotehtävää hoitaa lapsiasianeuvottelukunnan  lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto. Jaoston sihteeri on yhteyshenkilö koordinaatioon liittyvissä asioissa. Työtä tukee lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunta. Lapsiasiavaltuutettu toimii koordinaatiojaoston puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja.

Lapsen oikeuksien mediaviestinnän, sidosryhmäyhteistyön ja etenkin lapsen oikeuksien päivän viestinnän käytännön toteuttamista ja yhteistyötä varten Lastensuojelun Keskusliiton yhteydessä toimii lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkoston puheenjohtajana toimii Lastensuojelun Keskusliiton edustaja. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa verkoston kokoon kutsumisesta yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.

Lapsen oikeuksien viestinnän kansallinen yhteistyölinjaus 29.5.2013