Siirry sisältöön

Lasten osallistumisen takaamiseksi luotiin eettiset periaatteet

Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut oppaan, johon on koottu kymmenen eettistä periaatetta lasten osallistumisen takaamiseksi kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa.

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden osallistua ja olla osallisena häntä itseään koskevia asioita ratkaistaessa. Osallisuus alkaakin olla itsestään selvyys lasten kanssa työskentelevien parissa ja myös siihen liittyvää lainsäädäntöä on kehitetty.

Palveluiden kehittämisessä ja vaikuttamistoiminnassa lasten osallistuminen on kuitenkin vielä vähän käytettyä eikä lapsissa oleva potentiaali tule nykyisellään hyödynnetyksi.

Edistääkseen lasten osallistumista erilaisten palveluiden kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on Lastensuojelun Keskusliitto tuottanut oppaan Lasten osallistumisen etiikka – Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä.

Oppaaseen on koottu kymmenen keskeistä eettistä periaatetta lasten osallistumisesta. Sen teossa on ammattilaisten lisäksi ollut mukana nuoria kokemusasiantuntijoita. Opas esiteltiin Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Hämeenlinnassa 1.10.2014

Periaatteet korostavat lapsen kunnioittamista ja oikeutta suojeluun, osallistumisen vapaaehtoisuutta, sen hyödyllisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta sekä avoimuutta.

Osallistumiseen liittyvä valta ja vastuu pitää myös periaatteiden mukaan olla tiedostettua, sen pitää sisältää arviointia ja sillä pitää olla osallisuutta tukevat rakenteet. Periaatteissa muistutetaan myös, että lasten osallisuus vaatii yhteiskunnalta resursseja.

Oppaassa muistutetaan, että lasten osallistumisen edistäminen edellyttää myös aikuisilta paljon. Pelkät taidot eivät riitä vaan taitojen lisäksi tarvitaan oikeanlaista asennetta, sillä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaista lapsen osallistumisen oikeutta on pidetty radikaalina ja jopa kiistanalaisena oikeutena sen korostaessa lasten toimijuutta ja autonomiaa.

Tästä syystä sen on toisinaan ymmärretty joutuvan ristiriitaan lapsen suojelua koskevan periaatteen kanssa. Oppaassa painotetaankin, että lapsille annettu tilaisuus ilmaista omat näkemyksensä ei tarkoita sitä, että lapset jätetään tilanteeseen yksin ja ilman huolenpitoa.

Oppaassa eettiset periaatteet perustellaan yksitellen ja jokaisen periaatteen yhteydessä esitellään myös siihen liittyvä hyvä toimintatapa ja mahdolliset sudenkuopat.

Opas on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ja sen tavoitteena on edistää keskustelua lapsen osallistumisen oikeudesta ja siihen liittyvistä näkökulmista ja olla rakentamassa uudenlaista lasten ja nuorten osallistumista palveluiden kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Oppaan tuottamiseen on saatu rahoitus Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä.

Lasten osallistumisen etiikka ‒ Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä. Kymmenen periaatetta. Toim. Tiia Hipp ja Kati Palsanen. Lastensuojelun Keskusliitto 2014. ISBN 978-952-7002-05-6 (pdf)

Ladattavissa ilmaiseksi Lastensuojelun Keskusliiton verkkokaupasta: https://www.lskl.fi/verkkokauppa/lasten-osallistumisen-etiikka/

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija


044 329 0029

Työskentelen viestinnän asiantuntijana ja vastaan työssäni lapsen oikeuksien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lapsen oikeuksien viestintäverkoston koordinoinnista.