Siirry sisältöön

Päihde- ja väkivaltaperheiden lasten tilanne huolestutti YK:n Lapsen oikeuksien komiteaa

Suomalaisista lapsi- ja nuorisojärjestöistä koottu delegaatio oli tiistaina 8.2. YK:n Lapsen oikeuksien komitean kuultavana Genevessä. Kuuleminen on osa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointia ja valmistautumista valtiolle annettaviin suosituksiin lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Komitea oli kiinnostunut kuulemaan suomalaisten lapsi- ja nuorisojärjestöjen mielipiteitä siitä, miten lapsi- ja perheasioiden koordinaatio tulisi Suomessa järjestää ja minkälaisia suosituksia valtiolle tulisi antaa.

– Me toimme esille, että lapsi-, nuoriso-, ja perheasioille on pystyttävä Suomessa järjestämään pysyvät rakenteet, kertoo delegaatioon osallistuva Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen.

Komitea oli huolissaan myös päihde- ja väkivaltaperheissä asuvien lasten tilanteesta, kertoo puolestaan Ensi- ja turvakotien liiton kehitysjohtaja Sari Laaksonen.

– Päihdeasioita ja kuritusväkivaltaa koskevat toimenpideohjelmat tulee panna täytäntöön ja kiinnittää huomiota varhaisen tuen palvelujen saatavuuteen, kertoo Laaksonen komitealle esittämästään suosituksesta.

Myös ihmisoikeusopetuksen järjestäminen Suomessa kiinnosti komiteaa.

– Me esitimme, että ihmisoikeuskasvatus on saatava osaksi opettajien koulutusta, kertoo Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

– Kyse ei ole vain tiedon lisäämisestä, vaan koulun ilmapiiristä ja niistä asenteista, joita opettaja ja koulu vievät eteenpäin, sanoo Hetemäki.

Kaiken kaikkiaan komitea esitti kuulemisessa yli 40 kysymystä. Komitean kuultavana oli järjestöjen delegaation lisäksi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

YK:n Lapsen oikeuksien komitean tehtävänä on seurata lapsen oikeuksien toteutumista niissä maissa, jotka ovat ratifioineet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Maat raportoivat lapsen oikeuksien toteutumisesta komitealle viiden vuoden välein.

Kuuleminen perustuu komitealle etukäteen toimitettuihin lisäraportteihin, jotka täydentävät Suomen valtion vuonna 2008 antamaa neljättä määräaikaisraporttia YK:lle. Komitea valmistautuu näin kesäkuun alussa tapahtuvaa valtion kuulemista varten, jonka jälkeen se antaa päätelmänsä ja suosituksensa.

Järjestödelegaatiota johtaa Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja, Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta. Delegaatioon kuuluvat myös Suomen UNICEFin edustajana ohjelmajohtaja Inka Hetemäki, kehitysjohtaja Sari Laaksonen Ensi- ja turvakotien liitosta ja suunnittelusihteeri Kirsi Uusitalo Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssista sekä ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, erityisasiantuntija Maarit Kuikka ja erityisasiantuntija Taina Martiskainen Lastensuojelun Keskusliitosta.

Lapsi- ja nuorisojärjestöjen ja lapsiasiavaltuutetun raportit ja puheet löytyvät kokonaisuutena verkosta:

Lapsiasiavaltuutettu: www.lapsiasia.fi

Järjestöjen raportti: www.lskl.fi/lapsenoikeudet

Lapsen oikeudet ovat myös eduskunnan oikeusasiamiehen työn yksi painopistealue: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/oikeusasiamies/lapsen-oikeudet.htx

Lisätietoja:

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, puh. + 358 (0) 50 462 1148 (Pelastakaa Lapset ry)
Erityisasiantuntija Maarit Kuikka, puh. +358 (0) 40 580 2494 (Lastensuojelun Keskusliitto)
Ohjelmajohtaja Inka Hetemäki, puh. + 358 (0) 40 545 4837 (Suomen Unicef)
Kehitysjohtaja Sari Laaksonen, puh. + 358 (0) 40 746 9984 (Ensi- ja turvakotien liitto)
Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, puh. + 358 (0) 40 838 4027 (Lastensuojelun Keskusliitto)
Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen, puh. 044 329 0029 (Lastensuojelun Keskusliitto)

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja


040 838 4027

Vastaan keskusliiton johtamisesta ja toimin Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana.