Siirry sisältöön

Sofiassa hyväksyttiin Euroopan neuvoston kolmas lapsen oikeuksien strategia 2016-2021

Children's rights strategy

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden päättäjiä, lapsiasioihin erikoistuneita viranhaltijoita, järjestöjen edustajia ja lapsia kokoontui huhtikuun alussa Sofiaan käynnistämään Euroopan neuvoston kolmannen lapsen oikeuksien strategian työn. Konferenssin tavoitteena oli luoda pohja yhteistyölle strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tulevina vuosina. Suomesta konferenssiin osallistuivat liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Jari Partanen ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Euroopan neuvoston lapsiohjelma Building a Europe for and with children ja Euroopan neuvoston lapsen oikeuksien strategiat pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsiohjelman tavoitteena on sisällyttää lasten oikeudet läpileikkaavasti Euroopan neuvoston eri sektoreiden työhön ja tukea jäsenvaltioita kokonaisvaltaisessa lasten oikeuksien työssä yli ministeriörajojen ja poikkileikkaavasti ammatillista vuoropuhelua korostaen. Ohjelman kannalta keskeisiä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat YK:n lapsen oikeuksien komitea, UNICEF, Euroopan komissio ja YK:n lapsiväkivaltaraportin toimeenpanoa seuraava erityisedustaja. Ohjelman tiimoilta tehdään tiivistä yhteistyötä myös monien kansalaisjärjestöjen ja niiden yhteenliittymien kanssa (esimerkiksi EUROCHILD, ECPAT ja CRIN).

Keskeiset painopistealueet strategiassa 2016-2021:

Lapsen oikeuksien strategian painopisteet tiivistettynä

Lasten yhdenvertaisuus (Equal opportunities for all children)
Lasten osallisuus (Participation of all children)
Lapsiin kohdistuvan väkivallan estäminen (A life free from violence for all children)
Lasten oikeusturvakeinojen vahvistaminen (Access to justice for all children)
Lasten osallisuus, suojelu ja palvelut digitaalisessa ympäristössä (Participation, protection and provision in the digital environment)

Lue lisää:
http://www.coe.int/en/web/children/7
http://www.coe.int/en/web/children/children-s-rights