Siirry sisältöön

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta 20.11.

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta ja sopimusta juhlitaan ja tehdään tunnetuksi Lapsen oikeuksien teemaviikolla 17.–21.11. Juhlavuoden teemana on sopimuksen 31 artiklan mukaisesti lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Juhlavuoden kunniaksi lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Lastensuojelun Keskusliitto yhdessä laajan lapsi- ja nuorisotoimijajoukon kanssa tekevät sopimusta tunnetuksi.

– Suomessa lapset ovat hyötyneet lapsen oikeuksien sopimuksesta huolimatta sen heikosta tunnettuudesta. Erityisesti näinä tiukkoina aikoina sopimuksen velvoittavuus lapsen perusoikeuksien toteuttamisessa tulisi olla paremmin tiedossa. Sopimus ei ole julistus vaan lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, toteaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro.

Suomen eduskunta hyväksyi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa julkista valtaa ja aikuisia asettamaan päätöksenteossa lapsen edun etusijalle. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien sopimus muistuttaa, että jokainen lapsi ja nuori on ainutlaatuinen yksilö omine voimavaroineen ja mahdollisuuksineen. Aikuisten velvollisuus on selvittää kaikkien lasten mielipiteitä ja ottaa ne huomioon kun he tekevät lapsia koskevia päätöksiä.

– Vaikka sopimus velvoittaa ensisijaisesti valtioita, meillä kaikilla on mahdollisuus edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Oikeuksien pitää toteutua kaikkialla lapsen lähiympäristössä: kotona, hoidossa, koulussa, harrastuksissa, pihalla ja leikeissä, sanoo Suomen UNICEF ry:n ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

Lapsella on oikeus leikkiä

Leikki on lapselle luontainen tapa toimia, ja lapset myös oppivat parhaiten olemalla aktiivisia ja kiinnostuneita – leikkien, liikkuen ja tutkien. Leikissä mahdollistuu lapsen toimijuus, joka vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään. Leikin edellytysten luomisessa myös kasvattajalla on oma merkittävä roolinsa – kasvattajan tulee paitsi olla läsnä, kuulla, ja ohjata sekä sitoutua lapselle ominaiseen toimintaan.

– Tutkimusten mukaan puolet noin 12-vuotiaista suomalaisista kokee, että leikkiminen loppuu lapsilla liian varhain. Mikä leikin lopettaa, kuka leikin keskeyttää? Uskallan tiivistää tekijät kahteen – meihin aikuisiin ja lasten kokemiin aikuistumisen paineisiin. Me aikuiset emme tue leikkiä riittävästi, toteaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Juhlavuoden kunniaksi lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Lastensuojelun Keskusliitto yhdessä lapsi- ja nuorisotoimijoiden kanssa haastavat kaikki lasten kanssa työskentelevät ja toimivat mukaan juhlavuoden viettoon tarjoamalla vinkkejä ja ideoita lapsen oikeuksien sopimuksen käsittelyyn. Alle kouluikäisille lapsille on toteutettu kuvataidetehtävistä sekä toiminnallisista ja liikunnallisista tehtävistä koostuva Leikin talo -kokonaisuus suomeksi ja ruotsiksi.

Liikkuva koulu -ohjelma kannustaa hyödyntämään lasten luovuutta opetuksessa Opi leikkien -toimintamallin avulla. Ehyt ry:n Pelitaito-projekti sekä Allianssi ry antavat vinkkejä, kuinka nuoret voivat viettää Lapsen oikeuksien viikkoa.

Lasten vanhempia haastetaan sosiaalisessa mediassa vastaamaan kysymykseen, ”Mitä minä voisin tehdä sen eteen, että lapsilla olisi mahdollisuus leikkiä ja viettää vapaa-aikaa?”. Vastauksia pyydetään jakamaan #lapsenoikeudet25-tunnisteella.

Lisätietoja lapsen oikeuksista ja teemaviikosta löytyy osoitteesta www.lskl.fi/los25.

Liputa lapsen oikeuksien puolesta 20.11.

Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta ja suosittelee samaa muillekin. Päivän merkitsemistä vakiintuneeksi liputuspäiväksi kalenteriin harkitaan ministeriössä viime ja tämän vuoden kokemusten jälkeen. Lapsijärjestöt yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa kannustavat kaikkia mukaan liputtamaan lapsen oikeuksien puolesta 20.11. jotta liputuskäytännöstä tulisi pysyvä. Lisätietoja liputuskampanjasta löytyy osoitteesta www.lskl.fi/liputa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja

Seppo Sauro
Lastensuojelun Keskusliitto
seppo.sauro@lskl.fi
puh. 040 504 2101

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila
tuomas.kurttila@stm.fi
puh. 050 544 3757

Ohjelmajohtaja
Inka Hetemäki
Suomen UNICEF ry
inka.hetemaki@unicef.fi
puh. 040 5454 837

Viestintäkoordinaattori
Janne Kettunen
Lastensuojelun Keskusliitto
janne.kettunen@lskl.fi
puh. 050 414 7654