Siirry sisältöön

Lapsen seksuaalisuuden tukeminen ja suojaaminen

Itsetunto, tunnetaidot, kehonkuva, oman arvon tunto, kokemus elämän hallinnasta ja itsearvostuksesta alkavat kehittyä varhain. Lapsen seksuaalisuus on juuri sitä, eli varhainen kehoon, läheisyyteen, oikeuksiin ja tunteiden kokemiseen liittyvä alue.

Kunnioituksen ja koskemattomuuden merkitystä suhteessa omaan ja toisten kehoon on tärkeää opettaa kasvatuksessa. Tämä on oleellinen osa pienten lasten ihmissuhde- ja seksuaalikasvatusta WHO:n mukaan (2010). Kasvatuksen suunnitelmallisuus, asiallisuus ja turvallisuus liittyvät oleellisesti kunnioitukseen ja itsensä kokemiseen: Mitä minulle saa tehdä? Minkä arvoinen olen?

Seksuaalisuuden perusta luodaan varhaislapsuudessa hyväksynnän ja arvostuksen kautta. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen, turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä iän mukaiseen tietoon. Sopivan ja sopimattoman voi opettaa nätisti. Vanhemmat ja varhaiskasvattajat tarvitsevat tietoa miten voi edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia myös seksuaalisuuden alueella.

Mieti sopivat sanat ja yhteiset säännöt aikuisten välillä

Aikuisten on joskus hankalaa puhua pienten lasten seksuaalikasvatuksesta, sillä sana seksuaalisuus yhdistetään aikuisuuden käsitteisiin. Lapsuuden seksuaalisuuden olemusta ei tunneta. Se painottuu kehoon tutustumiseen, tunnetaitoihin sekä normien opetteluun. Tämä sanan herättämä vastustus ja väärinkäsitys voi estää sekä lasten ikätasoisen kasvatuksen toteutumista, että avointa keskustelua ja sopimista asiasta. Siksi aiheesta kannattaa ajoissa lukea tutkittua tietoa Lapsi ja seksuaalisuus -sivustolta.

Lapselle on opetettava että oma keho on arvokas ja sitä kohdellaan arvostaen. Erityisesti uikkarin alla olevat paikat ovat arvokkaita. Myös toisen ihmisen keho on yhtä arvokas. Kehoa kunnioitetaan ja kosketetaan arvostavasti ja kaikista paikoista huolehditaan. Joka paikalle on omat lapsentasoiset nimet. Jokainen saa määrätä itse omasta kehostaan ja koskemattomuudestaan. Pienen lapsen herkkään varhaiseen seksuaalisuuteen ei saa liittää nöyryytystä, fyysistä tai psyykkistä kipua, tai hyväksikäyttöä millään tavalla.

Hyvä puheeksi ottamisen apu on ”Tue lapsen kehitystä” -juliste, jota on saatavilla usealla eri kielillä. Sen voi tulostaa myös itse nettisivuilta. Se kertoo täsmällisesti ikä- ja kehitystasoon sopivan seksuaalikasvatuksen kahdeksan eri aihealueen kautta (keho, tunteet, ihmissuhteet, oikeudet, läheisyys, hyvinvointi, lisääntyminen, normit).

Kun lapsen seksuaalisuus herättää kysymyksiä

Vastauksia voi löytyä Lapsi- ja seksuaalisuus -sivustolta. Kysymään voi mennä Väestöliiton vanhemmuuskeskuksen anonyymiltä nettivastaanotolta tai voi osallistua Perheaikaa.fi -sivun teemachatttiin. Huolen herätessä tietenkin oman lapsen päivähoidon ammattilaiset ja neuvola ohjaavat eteenpäin.