Siirry sisältöön

Huostaanotettu nuori tarvitsee kannustavan aikuisen

Uusi opas neuvoo kuinka aikuiset voivat auttaa kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria selviytymään.

Lokakuussa 2011 julkaistiin kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille suunnattu Uskomme sinuun – Usko sinäkin. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. Käsikirjaa jaettiin muutamassa kuukaudessa yli 13 000 kappaletta, ja se on avannut tärkeän näkökulman sijoitetun lapsen ja nuoren elämään. Käsikirjan asiat voivat olla nuorille kuitenkin hankalia käsitellä yksin.

Käsikirja on nyt saanut rinnalleen aikuisille suunnatun oppaan. Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat arjessaan lastensuojeluun sijoitettuja yli 10-vuotiaita lapsia ja nuoria. Opas antaa aikuisille valmiuksia käsitellä nuorten käsikirjassa olevia asioita yhdessä nuorten kanssa.

Lastensuojelun Keskusliiton ja Pesäpuu ry:n julkaisemassa oppaassa sijoitusta kodin ulkopuolelle tarkastellaan nimenomaan nuoren näkökulmasta. Oppaan on toimittanut Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi. Selviytyjät-tiimi on 17–25 -vuotiaiden sijoitettujen nuorten ryhmä, joka kehittää lastensuojelua sekä sijaishuollon käytäntöjä ja toimintatapoja.

Oppaan rakenne seuraa nuorten käsikirjaa, ja sen avulla aikuiset saavat vinkkejä ja neuvoja nuorten käsikirjan teemoihin. Opas ja käsikirja tähtäävät yhdessä siihen, että kodin ulkopuolelle sijoitettu nuori ja hänen kanssaan työskentelevät aikuiset voivat yhteistyössä miettiä mikä on paras tapa tukea nuoren selviytymistä.

– Huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle on lapselle ja nuorelle aina kova kokemus. Epätoivon ja myllerryksen keskellä nuoresta voi tuntua, että tilanteesta ei ole ulospääsyä. Tällöin hän tarvitsee rinnalleen aikuisia, jotka tukevat häntä ja uskovat häneen, kertoo oppaiden taustoista Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö ja Selviytyjät-tiimin perustaja Johanna Barkman.

Nuorten ääni esille

Oppaassa annetaan esimerkiksi vinkkejä kuinka kohdata turvallisuuden tunteeltaan järkkynyt nuori, millä tavoin koulu voi ottaa sijoitetun nuoren huomioon ja miten nuorta voi kuulla. Myös erilaisia tapoja käsitellä vaikeita tunteita ja olotiloja sekä nuorten kanssa kommunikointia nostetaan oppaassa esille. Konkreettisia neuvoja annetaan myös.

– Apukysymysten ja erilaisten muistilistojen avulla nuorten selviytymistä tukevia teemoja voi pohtia laajemminkin yhdessä nuorten tai muiden ammattilaisten kanssa. Aikuiset kaipaavat myös käytännöllisiä ideoita, kertoo Selviytyjät-tiimin vetäjä, Palmukotien johtaja Marko Nikkanen.

Oppaassa selvitetään myös mikä on sosiaalityöntekijän rooli ja velvollisuudet, miten sosiaalityöntekijän vaihtumiseen voi valmistautua, ja kuka valvoo sijoituksen onnistumista. Osansa saavat lapsen oikeudet, lastensuojeluun liittyvä lainsäädäntö ja tiimityöskentelyn muodot nuoren tukemisessa.

– Sosiaalityöntekijän on toimittava lapsen edun, oikeuksien ja osallisuuden asiantuntijana. Se edellyttää ilman muuta nuoren säännöllisiä tapaamisia, muistuttaa Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen oppaan neuvoista.

Kuten nuorten käsikirjassa, myös aikuisten oppaassa kuuluu nuorten ääni. Nuoret kertovat millainen on hyvä lastensuojelun työntekijä, turvallinen aikuinen ja osaava sosiaalityöntekijä tai miltä tuntuu kun kukaan ei kuuntele. Elämänkarheat ja rehelliset kirjeet nuorilta aikuisille ovat oppaan parasta antia.

Nuoret komentavat esimerkiksi reippaasti virkamiestä astumaan ulos työhuoneestaan, sosiaalityöntekijää vaaditaan kuuntelemaan ja opettajalta pyydetään uutta mahdollisuutta muistuttamalla, että ”olen selviytynyt, ja haluan selviytyä, mutta yksin en siihen pysty”.

– Selviytyjät-tiimin toiminnan kärkenä ovat ”jumi ja vimma”. Teemme työtä sen eteen, etteivät sijoitetut nuoret jäisi jumiin omiin kokemuksiinsa, vaan saisivat valmiuksia niiden käsittelyyn ja paloa selviytymiseen. Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia, muistuttaa Johanna Barkman.

Opasta voivat hyödyntää sekä opettajat, lastensuojelun työntekijät, sijaisvanhemmat, sukulaiset että muut nuorten läheiset.

Uskomme sinuun – Usko sinäkin. Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille. Aikuisten opas. Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto 2012. 8 €.

ISBN 978-951-9424-86-6 (nid.) ISBN 978-951-9424-87-3 (pdf)

Tilaukset: www.lskl.fi/verkkokauppa tai http://verkkokauppa.pesapuu.fi/

Pdf-versio: www.lskl.fi/usus

Lisätietoja:

Lastensuojelun Keskusliitto
Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen
puh. 044 329 0029
hanna-mari.savolainen@lskl.fi

Pesäpuu ry

Kehittämispäällikkö Johanna Barkman
puh. 040 514 4855
johanna.barkman@pesapuu.fi