Siirry sisältöön

Imatran hyvinvointineuvola palkittiin Kunnallinen lastensuojeluteko -palkinnolla

Lastensuojelun keskusliitto, Kuntaliitto ja Huoltaja-säätiö nostavat esiin kunnissa tehtävää hyvää kehittämistyötä sekä hyviä käytäntöjä palkitsemalla hyvän kunnallisen lastensuojeluteon. Ensimmäistä kertaa jaetun palkinnon sai Imatran kaupungin hyvinvointineuvola. Imatran kaupunki on onnistunut hyvinvointineuvolallaan panostamaan ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön ja perheiden varhaiseen tukemiseen. Hyvinvointineuvola palkittiin tänään Kunnallinen lastensuojeluteko -palkinnolla. Palkinnon saajaan valitsi ja palkinnon luovutti Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi Kuntatalolla tänään torstaina 21. maaliskuuta.

– Imatran kunnallisen hyvinvointineuvolan toimintamalli lähtee kiitettävän varhaisesta tukemisesta – jo äitiysneuvolasta ja periaatteessa kaikista äideistä. Välitön kohtaaminen tarvittaessa lapsen kotona tuottaa tulosta lastensuojelun tarpeen kevenemisenä ja lapsiperheiden hyvinvointina, Arajärvi perusteli päätöstään.

Lastensuojelun Keskusliitto, Kuntaliitto ja Huoltaja-säätiö nostavat esiin kunnissa tehtävää hyvää kehittämistyötä sekä hyviä käytäntöjä palkitsemalla hyvän kunnallisen lastensuojeluteon. Ensimmäistä kertaa jaettu palkinto myönnetään sekä lapsen että perheen näkökulmasta merkitykselliselle lastensuojeluteolle, joka edistää lastensuojelun toiminnan kehittämistä, asiakasnäkökulman entistä parempaa huomioimista sekä pienillä teoilla aikaansaatuja muutoksia.

– Kunnallisen lastensuojelun puutteista ja kehittämistarpeista keskustellaan juuri nyt paljon. Puutteista huolimatta ympäri Suomea kehitetään jatkuvasti uusia hyviä käytäntöjä lastensuojeluun. On tärkeää tunnustaa lastensuojelun pulmat ja epäonnistumiset, mutta yhtä tärkeää on nostaa esiin käytännön esimerkkejä siitä, miten näitä pulmia on mahdollista ratkaista, sanoo ohjelmajohtaja Hanna Heinonen Lastensuojelun Keskusliitosta.

Tarpeeksi konkreettisesti ja tarpeeksi ajoissa

Hyvinvointineuvolan toiminnan tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen sekä erityistä tukea tarvitsevien perheiden varhainen tunnistaminen ja auttaminen. Tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä ja hoitamalla lapsiperheiden ongelmia suoraan heidän kotonaan ja tarpeeksi ajoissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun imatralaiseen perheeseen odotetaan lasta, neuvola tapaa kaikki perheenjäsenet ja perheen kotona käydään kunkin perheen tuen tarpeen mukaan. Varsinainen perhetyö käynnistyy niiden perheiden kanssa, joiden kohdalla herää jonkinlaista huolta hyvinvoinnista.

Myös perhetyön muotoja on uudistettu. Työntekijät jalkautuvat kouluihin, päiväkoteihin ja perheiden koteihin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Apu on käytännönläheistä virastokäyntien ja keskustelujen sijasta.

– Me autamme perheitä siellä missä huoli havaitaan emmekä lähetä heitä eteenpäin toiselle viranomaiselle. Erittäin tärkeää onnistumiselle on ollut avun oikea-aikaisuus. Jonottaminen ja virastossa käyminen ei perheitä auta, Imatran kaupungin hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Tiina Kirmanen kuvaa toimintamallia.

Lastensuojelun menot laskivat

Imatralla havahduttiin 2000-luvun alussa tilanteeseen, jossa lastensuojelun ja muiden lasten ja nuorten erityispalvelujen kustannukset kasvoivat hallitsemattomasti. Huostaanottoja jouduttiin tekemään enemmän kuin valtakunnallisesti keskimäärin.

– Saimme poliitikot vakuutettua, että pystymme vaikuttamaan tilanteeseen panostamalla ennaltaehkäisevään työhön, Tiina Kirmanen sanoo.

Yksinkertainen, ennaltaehkäisevä työ on tuottanut nopeasti tulosta. Pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten määrä saatiin kääntymään laskuun. Myös lastensuojelun kokonaismenojen kasvu on pystytty kääntämään laskuun. Lastensuojelun laitospalvelumenot olivat vuonna 2012 yli 700 000 euroa vähemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten myötä Imatra pystyi heti palkkaamaan kuusi uutta perhetyöntekijää pysyvästi.

– Merkittävää oli, että Hyvinvointineuvola ei ollut määräaikainen projekti, vaan saimme sille heti pysyvän rahoituksen. Ja mikä tärkeintä, resursseja ei otettu korjaavasta työstä. Nyt perhetyössä työskentelee yhteensä 18 perhetyöntekijää.

Hyvinvointineuvolan perustaminen on antanut sysäyksen lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuudistukselle Imatralla. Sen myötä Imatra on pystynyt lakkauttamaan kokonaan yhden lastenkodin, jonka työntekijäresurssit siirrettiin perhetyöhön ja lastensuojelun avohuoltoon.

Yhdeksän ehdokasta

Kunnallinen lastensuojeluteko -palkinnon muut ehdokkaat olivat: Hämeenlinnan kaupungin Toppari-tiimi, Nuoret kehittäjät – lastensuojelunuorten kehittäjäryhmä Helsingistä, Keski-Suomen alueen kiertävä erityissosiaalityöntekijä, Oulun hyvinvointineuvola, SABIR—Tidig öppen dialog, Perhearviointi-kuntoutus ja seuranta Raumalta, Varhaisen tuen toimintamalli Liedon sosiaalipalveluissa sekä Lastensuojelun palveluohjaus peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksessa.

Palkintona Imatran Hyvinvointineuvolalle luovutettiin 1000 euron arvoinen matkakulustipendi kansainväliseen kokemustenvaihtoon.

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Tiina Kirmanen
Imatran kaupunki, hyvinvointipalvelut
puh. 020 617 3303

Lastensuojelun erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen
Suomen Kuntaliitto
puh. 050 344 6884

Toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulie
Huoltaja-säätiö
puh. 09 771 2186

Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen
Lastensuojelun Keskusliitto
puh. 044 329 0029

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kunnat.net on kuntatiedon keskus internetissä, johon on koottu keskeiset kunta-alan tiedot ja palvelut. Suomen kunnat ja kaupungit vastaavat noin 2/3 julkisista palveluista ja työllistävät kuntayhtymien kanssa lähes puoli miljoonaa henkilöä. www.kunnat.net

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhdessä jäseniensä kanssa lapsia koskevaan päätöksentekoon ja yhdistää eri tahojen asiantuntemuksen. Liiton jäseninä on 97 järjestöä ja 36 kuntaa tai kuntayhtymää. www.lskl.fi

Huoltaja-säätiö edistää kunnallista sosiaalipolitiikkaa ja vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamis- ja tietopohjaa. Säätiö vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon käynnistämällä keskustelua ja tarjoamalla tietoa ja taitoa päättäjille, työmarkkinaosapuolille sekä sosiaalialan ammattilaisille alan kehittämiseksi, uusien ratkaisujen löytymiseksi ja niiden juurruttamiseksi työkäytäntöihin www.huoltaja-saatio.fi

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija


044 329 0029

Työskentelen viestinnän asiantuntijana ja vastaan työssäni lapsen oikeuksien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lapsen oikeuksien viestintäverkoston koordinoinnista.