Siirry sisältöön

Kuuntele lasta – lapsella on oikeus osallisuuteen ja turvaan

Lapsuus on ainutlaatuinen ajanjakso ihmisen elämässä. Meillä aikuisilla on velvollisuus suojella lapsia väkivallalta, kiusaamiselta ja laiminlyönniltä. Noin 200 lastensuojelun ammattilaista kokoontuu Lasten suojelun kesäpäiville Joensuuhun 14.-15.6. pohtimaan muun muassa lapsen oikeutta turvalliseen elämään. 

Kesäpäivien teemana on rajat ylittävä yhteistyö, sillä lasten ja perheiden auttamisessa sektori- ja viranomaisrajojen ylittäminen on välttämätöntä. Käynnissä olevalla lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla pyritään järjestelemään uudelleen palveluita, jotta turhaan esteiksi muodostuvia raja-aitoja voidaan kaataa ja madaltaa. Kaikilla lapsilla on oikeus turvallisuuteen ja riittävään tukeen aikuisilta. Onnistuneen yhteistyön ytimessä ovat lapsen ja perheen osallisuus sekä hyvinvointi.

Psykologi Hanna Lahtinen on kehitellyt uutta mallia väkivaltaa kohdanneiden lasten auttamiseksi Joensuun lastensuojelun kanssa.

”Joensuun mallissa panostetaan siihen, että lapselle nimetään oma työntekijä, joka huolehtii hänestä, mutta lisäksi etsitään turvallinen aikuinen omasta lähiverkostosta, esimerkiksi sukulainen, jonka kanssa työskennellään yhdessä”, Lahtinen kertoo. ”Malli perustuu siihen, että lapselle tarjotaan riittävästi tilaisuuksia käydä väkivaltatilannetta läpi ja sitä kautta lisätään lapsen omia voimavaroja ja vahvistetaan hänen selviytymistään. Lisäksi mietitään yhdessä ihan konkreettisia keinoja turvallisuuteen ja annetaan lapselle keinoja selvitä, jos jatkossa jotain tapahtuu.”

Väkivallasta ja sitä kokemaan joutuneista lapsista puhuvat Lahtisen lisäksi kesäpäivillä muun muassa nuorten hankkeen päällikkö Maatu Arkio Rikosuhripäivystyksestä, psykoterapeutti Anu Huovinen Pelastakaa Lapsista sekä kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Kiusaaminen on uhka hyvinvoinnille

Kasvatustieteen tohtori Laura Repo pitää lasten ja nuorten vertaissuhteissa esiintyvää kiusaamista vakavana ja pitkäaikaisena uhkana hyvinvoinnille. Pahimmillaan kiusaamiskierre voi johtaa nuoren syrjäytymiseen, joten kiusaamisella on myös kansantaloudellisia vaikutuksia. Varhainen puuttuminen on kriittisen tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Silti kiusaamisen vastaista työtä ei edellytetä Suomessa lailla.

Repo on selvittänyt kiusaamisen yleisyyttä ja siihen puuttumista päiväkodeissa. Jopa 12 prosenttia 3-6 vuotiaista päiväkotilapsista oli tutkimuksen perusteella kokenut kiusaamista. Useimmiten se ilmeni ulkopuolelle jättämisenä, ja kiusaaminen oli tyypillisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa.

Valtiotieteiden tohtori Harry Lunabba on tutkinut nimenomaan poikien maailmaa. Hänen tutkimuksensa perusteella hyvällä opettajasuhteella on pojille suuri merkitys. Hyvä ja kohtaava suhde aikuiseen toimii myös syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä. Lunabba on väitöskirjassaan esitellyt mallia, joka soveltuu koulun aikuisten ja oppilaiden suhteiden arvioimiseen.

Lasten suojelun kesäpäivillä esitellään Revon ja Lunabban ajatusten lisäksi muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton, Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun sekä Joensuun Pelastakaa Lapsien menetelmiä kiusaamiseen puuttumiseen ja auttamiseen.

Jälkihuolto on osa tehokasta sijaishuoltoa

Lasten suojelun kesäpäivien yhteydessä Lastensuojelun Keskusliitto julkaisee uuden jälkihuolto-oppaan: Mikä jälki jää – opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön. Keskusliitto on yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa tehnyt jo pitkään tehnyt töitä jälkihuollon laadun vahvistamiseksi ja pyrkinyt huolehtimaan, että sijaishuollon kehittämisessä muistetaan myös sijoituksen jälkeinen aika.

”Laadukkaalla ja tuloksellisella jälkihuollolla voidaan varmistaa, että sijaishuollossa saadut muutokset kantavat lapsen ja nuoren tulevaisuuteen”, sanoo toiminnanjohtaja Hanna Heinonen. ”Suomessa on tehty monin paikoin hyvää työtä jälkihuollon parissa, ja haluamme oppaassa nostaa esiin näitä hyviä käytäntöjä, jotta muutkin voivat niistä oppia. Toisaalta jälkihuoltotyön laatu vaihtelee edelleen liian paljon ja kaipaa vahvistamista.”

Oppaan avulla pyritään tarjoamaan selkiytystä jälkihuollon kokonaiskuvaan sekä välineitä laadukkaan ja tuloksellisen käytännön jälkihuollon toteuttamiseen.

Lapsen ääni on kuultava

Lapsella on oikeus paitsi turvallisuuteen, myös aktiiviseen osallisuuteen omissa asioissaan. Lasten suojelun kesäpäivillä lapsen osallisuuden tematiikkaa avaa lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori Suvianna Hakalehto. Kesäpäivillä puhutaan lisäksi muun muassa lähialueyhteistyöstä, Siun sote -hankkeesta ja osallisuudesta. Emerituspiispa ja teologian tohtori Wille Riekkinen kertoo näkemyksiään isyydestä, itsetunnosta ja ihmisen arvosta. Sosiaalineuvos Marjo Lavikainen STM:stä kertoo puolestaan lasten ja perheiden palveluiden uudistuksesta.

Kesäpäivillä äänessä on myös monta muuta hyvin kiinnostavaa puhujaa. Ohjelmaan voi tutustua täällä: https://www.lastensuojelunkesapaivat.fi/. Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan kaikkia luentoja ja haastattelemaan asiantuntijoita. Keskusliitto voi auttaa haastatteluaikojen sopimisessa jo ennakkoon.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Juuli Hurskainen, p. 050-3533480, juuli.hurskainen@lskl.fi