Siirry sisältöön

Lastensuojelussa tarvitaan yhteistyötä

Lastensuojelun niukkia voimavaroja ei tule tuhlata päällekkäiseen toimintaan.

Lastensuojelun Keskusliitto ja muut lastensuojelujärjestöt ovat toistuvasti kiinnittäneet valtiovallan huomiota siihen, että valtion voimavarat lastensuojelun toimeenpanemiseen ovat liian vähäiset, totesi Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi avatessaan Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Finlandia-talolla tiistaina 2.10.2012.

Niukat resurssit eivät johdu pelkästään kasvavista asiakasmääristä vaan myös työntekijöiden vähäisyydestä ja suuresta vaihtuvuudesta. Osa voimavaroista on henkilöstön osaamisen tasosta huolehtiminen. Lastensuojelu tarvitsee pätevää, pysyvää ja tehtäviinsä sitoutunutta henkilökuntaa.

– Lastensuojelun laadun ylläpitäminen edellyttää, että henkilöstöä ei näännytetä kohtuuttoman taakan alle. Työlle on myös annettava sille kuuluva arvostus ja työstä on saatava vastuuta vastaava, kohtuullinen korvaus, Arajärvi painotti. Lasten suojelu tarvitsee myös yhteistoimintaa joka tasolla.

– Vähiä voimavaroja ei voida tuhlata päällekkäiseen toimintaan ja saman asian tekemiseen useampaan kertaan. Erityisen huolestuttavana kehityskulkuna professori Arajärvi pitää kasvavaa eriarvoisuutta. Tuloerojen kasvu heijastuu terveys-, koulutus-, elinajan-, ja muihin vastaaviin hyvinvoinnin tai eriarvoisuuden mittareihin. – Lapsiperheiden köyhyys on sietämätön epäkohta. Se on yhteiskunnan kannalta pitkällä aikavälillä tuhoisaa, epäeettistä ja turhaa.

Lastensuojelun suuri tavoite on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Siitä ollaan Arajärven mukaan vielä kaukana. – Lastensuojelun olisi oltava ennakoivampaa ja ennalta ehkäisevää. Se on aina inhimillisempää, halvempaa ja vaikuttavampaa toimintaa. Se tekee myös yhteiskunnan yleisesti paremmaksi paikaksi elää. Jos kansakunta ei välitä lastensa hyvinvoinnista, ei se välitä tulevaisuudestaan, Arajärvi korosti.

Lasten asemaa edistävä toiminta on Arajärven mukaan myös muiden kuin lastensuojelun ammattilaisten asia. Siitä ovat vastuussa kaikki julkiset toimijat kaavoittajasta kaatopaikan hoitajaan, sekä järjestöt ja koko kansalaisyhteiskunta. – Kyse on yhteisen hyvän edistämisestä, arjen pienistä ja kokoaan suuremmista tekijöistä. Lähiyhteisön ja lähimmäisten välittäminen ja yhteiskuntapolitiikka eivät ole toistensa vaihtoehtoja tai vastakohtia, vaan molempia tarvitaan. Kumpikaan ei korvaa toista, Arajärvi painotti.

Valtakunnallisille lastensuojelupäiville Helsingin Finlandia-talolle kokoontuu 2.–4.10.2012 yli 1000 lastensuojelun ammattilaista. Lastensuojelun Keskusliiton yhdessä Helsingin, Vantaa ja Espoo kaupunkien kanssa järjestämällä juhlistetaan myös tänä vuonna 75 vuotta täyttävää Lastensuojelun Keskusliittoa. Lue lisää: www.lskl.fi/helsinki2012

Lisätietoja:
Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen, puh. 044 329 0029 tai hanna-mari.savolainen@lskl.fi

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija


044 329 0029

Toistaiseksi pois työvahvuudesta. Työskentelen viestinnän asiantuntijana ja vastaan työssäni lapsen oikeuksien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lapsen oikeuksien viestintäverkoston koordinoinnista.