Siirry sisältöön

Opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen

Lastensuojelun ja julkisuuden suhde on usein turhan jännitteinen. Lastensuojelu kuitenkin tarvitsee julkisuutta. Lastensuojelun Keskusliitto on yhdessä Viestinnän Keskusliiton, Suomen Journalistiliiton, Talentia ry:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa julkaissut oppaan lastensuojelun ammattilaisille avuksi median kohtaamiseen.

Valtakunnallisilla Sijaishuollonpäivillä Tampereella julkaistussa Lastensuojelu ja julkisuus -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, josta koskaan ei voi kertoa kaikkea. Vastaavaa julkaisua ei Suomessa ole aiemmin ollut saatavilla.

Oppaassa keskitytään lastensuojelun mediajulkisuuteen ja annetaan lastensuojelun ammattilaisille käytännöllisiä ohjeita ja vinkkejä tiedotusvälineiden edustajien kohtaamiseen. Oppaassa käsitellään muun muassa kysymyksiä miten työpaikoilla tulisi ennakkoon varautua mediajulkisuuteen ja miten kertoa lastensuojelusta niin, etteivät asiakassuhteen luottamuksellisuus ja salassapito vaarannu, mutta samalla yleisön tiedontarpeet tulevat tyydytetyiksi.

Oppaassa kerrotaan myös median toimintaperiaatteista, journalistien työtä ohjaavista eettisistä periaatteista sekä lainsäädännön tuomista vastuista ja velvollisuuksista. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus, että lastensuojelussa on suhteessa julkisuuteen kaksi tasoa. Lastensuojelun yksilöasiat eivät kuulu työntekijöiden kertomina julkisuuteen. Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja vahvat salassapitosäännökset ovat ehdottomat ja perustuvat lainsäädäntöön, eikä kyse ole asioiden salailusta.

Muutoin lastensuojelu toimintana on julkista ja siihen kannustavat sosiaalialan ammattietiikka, lastensuojelulain henki, kuntalaki ja viranomaistoiminnan julkisuusperiaate. Käytännön neuvojen lisäksi opas antaa aineksia pohdinnoille, mihin lastensuojelu tarvitsee julkisuutta. Oppaassa pohditaan miksi lastensuojelun ns. hiljaisuuden kulttuuri eli lastensuojelua verhoava salaperäisyys ja vaikenemisen ilmapiiri tulisi murtaa ja myös mitä hyvää julkisempi lastensuojelu voi tuoda koko alalle ja viime sijassa lastensuojelupalveluita tarvitseville kansalaisille.

Oppaan tekijöiden mielestä lastensuojelusta tarvitaan entistä realistisempi kuva, jotta kansalaisilla ja päättäjillä on mahdollisuus saada kosketus siihen, mitä lastensuojelussa tapahtuu ja mikä on lastensuojelussa tehtävän työn merkitys. Oppaan voi ladata ilmaiseksi pdf-versiona tai ostaa painettuna Lastensuojelun Keskusliiton verkkokaupasta. Opas löytyy myös Sosiaaliportin Lastensuojelun käsikirjasta.

Oppaan ovat Lastensuojelun Keskusliiton kanssa tuottaneet Viestinnän Keskusliitto, Suomen Journalistiliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Mukana työssä ovat olleet myös Nuorten Ystävät, SOS-Lapsikylä, Pelastakaa Lapset, Ehjä, Perhehoitoliitto, Espoon kaupunki ja Kotkan kaupunki. Oppaan on kirjoittanut toimittaja Helena Jaakkola.

Lisätietoja:

Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen
hanna-mari.savolainen@lskl.fi tai puh. 044 329 0029