Siirry sisältöön

Pentti Arajärvi jatkaa Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtajana

Tiistaina Helsingissä pidetyssä syyskokouksessa valittiin myös uusia jäseniä hallitukseen ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 24.11. Helsingissä ja kokoukseen osallistui 51 yhdistyksen jäsentä. Syyskokous valitsi yksimielisesti professori Pentti Arajärven jatkamaan liiton puheenjohtajana kaudelle 2016‒2018. Arajärvi on johtanut Lastensuojelun Keskusliittoa jo vuodesta 2007. Erovuorossa oleviin hallituksen varsinaisten jäsenten paikkoihin valittiin Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa lapset ry:stä, Mikko Oranen Nuorten Ystävät ry:stä, Tina Mäkelä Suomen Uusperheiden liitosta ja Kim Berglund Perhekuntoutuskeskus Lausteesta. Varajäseniksi valittiin Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotienliitosta, Satu Järvenkallas Helsingin kaupungilta, Jari Ketola Pesäpuu ry:stä ja Tuula Kumpumäki Yhteiset Lapsemme ry:stä.

Syyskokouksessa hyväksyttiin myös liiton toimintasuunnitelma 2016 vuodelle 2016. Toimintaa tulevana vuonna määrittävät niin kansainvälisen kuin kansallisen tason haasteet. Vuonna 2016 tullaan keskittymään erityisesti hallitusohjelman lapsiin ja perheisiin kohdistuvien leikkausten aiheuttamisen vaikutusten seurantaan sekä yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa tehtävän vaikuttamistyön vahvistamiseen. Tulevan vuoden painopisteitä ohjelmatyössä ovat myös sijaishuoltoon liittyvän osaamisen vahvistaminen, ilman huoltajaa maahantulleiden lasten ja nuorten liittyvien asioiden edistäminen sekä valmistautuminen seuraavalle YK:n Lapsen oikeuksien komitealle tehtävälle raportointikierrokselle.

Ennen yhdistyksen syyskokousta kuultiin Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Jorma Kuuluvaisen esitys turvapaikanhakijalasten ja -perheiden vastaanottotilanteesta ja työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamon esitys lasten ja nuorten kotoutumisesta.

Kokouksessa luovutettiin myös sijaishuollon kannanotto sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle. Kannanotossa vaaditaan nykyistä avoimempaa keskustelua sijaishuollon tosiasiallisista haasteista ja sijaishuoltoon kohdistuvista odotuksista toimialasta vastaavien päättäjien, viranomaisten ja sijaishuoltopalveluja tuottavien tahojen välillä sekä mahdollisesta lainsäädännön uudelleenarvioinnista.