Siirry sisältöön

Perheiden jälleenyhdistämiskäytäntöjä selvitetään

Kodin ulkopuolelle tehdyn sijoituksen tavoitteena on aina perheen jälleenyhdistäminen. Käytännössä perheiden jälleenyhdistäminen näyttää kuitenkin toteutuvan harvoin.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvaa vuodesta toiseen. Vuonna 2008 voimaan tullut lastensuojelulaki korostaa perheiden läheisverkkojen merkitystä koko lastensuojeluprosessin ajan.

Lastensuojelutyön ensisijaisena tavoitteena on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Kodin ulkopuolelle tehdyn sijoituksen tavoitteena on aina myös perheen jälleenyhdistäminen. Käytännössä perheiden jälleenyhdistäminen näyttää kuitenkin toteutuvan harvoin.

Lastensuojelun Keskusliitto on käynnistämässä perheen jälleenyhdistämiskäytäntöjä ja niiden toimivuutta lastensuojelussa koskevan selvityksen.  Alli Paasikiven säätiö on myöntänyt siihen 10 000 euron suuruisen apurahan. Selvitys toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on kartoittaa nykyisiä käytäntöjä perheiden jälleenyhdistämiseen liittyen. Ensimmäisessä vaiheessa tietoa kerätään sijaishuoltopaikoille, sosiaalityöntekijöille ja vanhemmille suunnatuilla kyselyillä ja sen tulokset julkistetaan Valtakunnallisilla sijaishuollon päivillä 1.10.2013 Tampereella. Selvityksen toisessa vaiheessa aihetta syvennetään muun muassa eri toimijoiden haastatteluilla.